”Verovähennysoikeus kehitysyhteistyön tukemiseen”

27.10.2017 klo 15:46 Politiikka KD Lehti

Kansanedustaja Antero Laukkanen esittää kahdessa lakialoitteessa verovähennysoikeuden laajentamista kehitysyhteistyön edistämiseen. Aloitteiden mukaan verotuksessa saisi vähentää ansiotulosta rahalahjoituksen, joka on tehty kehitysyhteistyötä tekevälle taholle kehitysyhteistyön edistämistä varten.

Kristillisdemokraattien kansanedustajan Antero Laukkasen esittää kahta lakialoitetta verovähennysoikeuden laajentamisesta kehitysyhteistyön edistämiseen. Ensimmäisessä aloitteessa verovähennysoikeus koskisi luonnollisia henkilöitä ja kuolinpesiä. Vähennyskelpoisia olisivat vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron rahalahjoitukset.

Toisessa lakialoitteessa yritykset ja muut yhteisöt saisivat vastaavasti vähentää verotuksessa vähintään 850 euron ja enintään 25 000 euron suuruiset rahalahjoitukset. Tällä hetkellä luonnolliset henkilöt ja yhteisöt saavat vähentää rahalahjoituksia, jotka on suunnattu yliopistoille ja korkeakouluille.

Laukkasen mukaan esityksen avulla lisättäisiin kansalaisten suoraa lahjoittamista kehitysyhteistyötä harjoittaville järjestöille. Samalla voitaisiin pitkällä aikavälillä lisätä Suomen kehitysyhteistyörahoitusta, jota on erityisesti tällä hallituskaudella vähennetty merkittävästi.

– Suomi on sitoutunut YK:n asettamaan tavoitteeseen, jonka mukaan kehitysyhteistyöhön käytettäisiin vähintään 0,7 prosenttia bruttokansantulosta. Tämä tavoite on tällä kaudella karannut yhä kauemmas.

Vuonna 2016 Suomi käytti kehitysyhteistyöhön yhteensä 956 miljoonaa euroa. Tämä vastasi 0,44 prosenttia bruttokansantulosta. Kepan arvion mukaan kehitysavun taso on kokonaisuudessaan jäämässä tällä hallituskaudella keskimäärin noin 0,39 prosenttiin BKTL:stä.

Laukkasen mukaan yhteiskunnan tulisi nykyistä enemmän kannustaa ihmisiä yhteisvastuulliseen toimintaan.

Laukkasen mukaan yhteiskunnan tulisi nykyistä enemmän kannustaa ihmisiä yhteisvastuulliseen toimintaan. Tätä tavoitetta voidaan edistää muun muassa lisäämällä oikein kohdistettuja verovähennysmahdollisuuksia. Pidemmällä aikavälillä voitaisiin siirtyä valtiopainotteisesta kehitysavusta enemmän lahjoituspainotteiseen.

– Lakialoitteillani on hyvä päämäärä, perustelee Laukkanen.

– Ne, jotka haluavat auttaa, saavat auttaa ja niiden, jotka kokevat, että kehitysyhteistyö on turhaa, ei tarvitsisi ajatella, että heidän verovarojaan käytetään väärin.

Kansanedustaja Laukkasen lakialoitteet ovat osa Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia ja ne esiteltiin eduskunnan lähetekeskustelussa torstaina 26. lokakuuta. Medialle vaihtoehtobudjetti julkistettiin keskiviikkona 25. lokakuuta.

 

Tutustu KD:n koko vaihtoehtobudjettiin täältä

Ylös