Maatilat nähdään eläintarhoina – monilla alakoululaisilla vääristynyt kuva ruoantuotannosta

6.11.2017 klo 11:22 Kotimaa KD Lehti

Väitöstutkija ehdottaa ruokakasvatusta esimerkiksi maatilalla, pellolla tai keittiössä.

Yli kolmasosalla alakoululaisista on heikko käsitys ruoantuotannosta, esittää Oulun yliopiston väitöstutkimus.

Monilla oppilailla mielikuva maatilasta on romantisoitunut tai maatila koetaan jonkinlaisena eläintarhana. Kaikki koululaiset eivät esimerkiksi tiedä, mistä maito tulee.

Aiheesta 10. marraskuuta väittelevä filosofian maisteri Pia Smeds ehdottaa yhdeksi ratkaisuksi ruokakasvatuksen järjestämistä aidoissa ympäristöissä, esimerkiksi maatilalla, pellolla tai keittiössä.

Tulosten mukaan oppilaat kokivat oppimisen vaivattomammaksi ja keskittymisen helpommaksi, kun opetusta järjestettiin muualla kuin luokissa. Myös opiskeltu aihe muuttui samalla merkitykselliseksi.

Kaikki koululaiset eivät esimerkiksi tiedä, mistä maito tulee.

– Kun oppiminen on merkityksellistä, vaivattomampaa ja keskittyminen on helpompaa, vahvistuvat kouluviihtyvyys ja oppimistulokset, sanoo Smeds, joka toimii tutkijana Luonnonvarakeskuksessa.

Tutkijan mukaan median luoma kuva ruoasta ja sen tuotannosta vaikuttaa paljon lasten ja nuorten mielikuviin. Hänen mielestään ruokakasvatus on yhä tärkeämpää, sillä oppilaiden omakohtaiset kokemukset ruoantuotannosta ja ruoan reitistä pellolta pöytään ovat entistä harvinaisempia.

Smeds tarkasteli kasvatustieteen väitöskirjatyössään viides- ja kuudesluokkalaisten (keskimäärin 11–12 -vuotiaiden) oppimista ja mielikuvia. Tarkastelun kohteena oli runsaat 300 oppilasta Helsingistä, Vaasasta, Forssasta ja Jokioisilta.

Lähde: STT

 

Ylös