Tupakoinnin ja alkoholin käytön lopettamisella vältettäisiin merkittävä osa syövistä

6.11.2017 klo 11:53 Politiikka Samuli Rissanen

Alkoholi aiheuttaa vuosittain noin 1200 syöpää. Alkoholi onkin yksi merkittävimmistä elintapoihin liittyvistä syöpäriskeistä. Tupakoinnin ja alkoholin käytön lopettamisella voitaisiin välttää 45 prosenttia miesten ja 40 prosenttia naisten syövistä.

Syövän riski lisääntyy suhteessa eliniän aikana juotuun alkoholimäärään. Syövän kannalta ei ole kuitenkaan olemassa turvallista määrää: jo yhden päivittäisen annoksen, eli esimerkiksi 12 senttilitran viinilasillisen juominen lisää rintasyövän riskiä 10 prosentilla.

Koska suurin osa suomalaisista on kohtuukäyttäjiä, alkoholinkäytön lisääntyminen tässä kohtuukäyttäjien ryhmässä lisää määrällisesti eniten syöpiä.

Tupakointi on ja tulee olemaan merkittävin syövän riskitekijä, vaikka ylipainon ja alkoholin merkitys syöpäriskiä lisäävinä tekijöinä kasvaa tulevaisuudessa

Tutkimusten mukaan saatavuus ja hinta vaikuttavat ratkaisevasti alkoholin kulutukseen väestötasolla. Myös alkoholimainonta lisää kulutusta. Kaikkein tehokkainta on sekä hillitä saatavuutta, verottaa alkoholia ja kieltää alkoholin mainostaminen.

– Vaikka yksilöt viime kädessä päättävät, juovatko he alkoholia vai eivät, alkoholin saatavuuden lisääminen lisää kulutusta. Tämä on kansanterveyden kannalta haitallista, sillä alkoholi lisää alkoholisairauksien lisäksi muun muassa syöpiä, sydän- ja verisuonitauteja, diabetesta ja mielenterveysongelmia.

– Mikäli esimerkiksi päivittäistavarakaupoissa sallittaisiin aiempaa vahvempien alkoholijuomien myynti, osa ihmisistä siirtyisi käyttämään näitä vahvempia juomia, mikä lisäisi alkoholialtistusta merkittävästi, terveyden edistämisen ylilääkäri Eeva Ollila arvioi.

Alkoholi lisää syöpäriskiä usealla eri mekanismilla. Alkoholinkäyttö suurentaa suu- ja kurkkusyövän, kurkunpään ja ruokatorven syövän sekä maksasyövän, rintasyövän ja suolistosyövän riskiä. Määrällisesti eniten alkoholi aiheuttaa rintasyöpiä ja suolistosyöpiä, koska ne ovat yleisimpiä syöpiä.

Suomalaiset 15 vuotta täyttäneet juovat tällä hetkellä 10,8 litraa alkoholia vuodessa. Pohjoismaisessa vertailussa suomalaiset juovat tanskalaisten jälkeen eniten.

Arvioiden mukaan elämäntapamuutoksilla kuten tupakoinnin ja alkoholin käytön lopettamisella voitaisiin välttää 45 prosenttia miesten ja 40 prosenttia naisten syövistä.

Syövän ehkäisyn kannalta tärkeät elämäntapamuutokset vähentävät myös sairastumista sydän- ja verisuonitauteihin, aivoverenkierron häiriöihin, diabetekseen ja ahtauttaviin keuhkosairauksiin.

Suomen Syöpärekisterin uudessa tutkimuksessa ennustettiin riskitekijöiden pohjalta uusien syöpätapausten määriä tulevaisuudessa hyödyntäen THL:n suomalaisia väestöpohjaisia seuranta-aineistoja.

Tulosten mukaan tupakointi on ja tulee olemaan merkittävin syövän riskitekijä, vaikka ylipainon ja alkoholin merkitys syöpäriskiä lisäävinä tekijöinä kasvaa tulevaisuudessa.

Suomen Syöpärekisterin tutkimuksen mukaan saamalla Suomi savuttomaksi vuoteen 2028 mennessä ehkäistäisiin 12 700 uutta keuhkosyöpätapausta seuraavan 20 vuoden aikana. Poistamalla ylipainoisuus ehkäistäisiin 4 000 suolistosyöpä- ja 4 900 eturauhassyöpätapausta seuraavan 20 vuoden aikana. Jos vastaavasti alkoholinkäyttö loppuisi, vältettäisiin 3 000 miesten suolistosyöpää ja 3 000 naisten rintasyöpää.

Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen tutkimuslaitoksen Suomen Syöpärekisterin asiantuntijat olivat mukana tekemässä Lääkäriseura Duodecimin julkaiseman Lääketieteellisen Aikakauskirja Duodecimin syövän ehkäisyä käsittelevää teemanumeroa. Syövän ehkäisyn teemanumero 21/2017 on osa Aikakauskirja Duodecimin Terve 100-vuotias –sarjaa ja siinä käsitellään syövän ehkäisyä niin yksilön kuin yhteiskunnan ja kansanterveydenkin näkökulmasta.

Ylös