”Kuntoarvion tai –tutkimuksen teettämisen ja korjaussuunnittelun voisi sisällyttää kotitalousvähennykseen”

8.11.2017 klo 15:07 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus muistuttaa hallitusta, että esimerkiksi energiaremontteihin soveltuvia taloudellisia ohjaus-ja rahoitusmalleja ei ole kehitetty, eikä mahdollisuuksia sisällyttää energiakatselmus, kuntoarvio, kuntotutkimus tai korjaussuunnittelu kotitalousvähennykseen ole selvitetty.

Teknologiamurros tekee kansalaisista aktiivisia toimijoita energiamarkkinoille monissa eri rooleissa kuluttajana, tuottajana ja investoijana, mutta myös kysyntäjoustossa ja energian varastoinnissa.

Erityisesti pientaloasukkaat joutuvat tekemään investointeja asuntojensa energiatehokkuuden edistämiseksi sekä investoimaan uusiin energiaratkaisuihin.

Erityisesti pientaloasukkaat joutuvat tekemään investointeja asuntojensa energiatehokkuuden edistämiseksi sekä investoimaan uusiin energiaratkaisuihin.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus vaatii, että nämä toimet on mahdollistettava myös vähävaraisemmille kotitalouksille.

– On oleellista, että energiaremontit perustuvat kunnollisiin energiakatselmuksiin, kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitteluun, joille on asetettava yhtenäiset laatukriteerit ja jotka mahdollistetaan kaikille ilmastoystävällistä energiaremonttia harkitseville riittävän kotitalousvähennyksen kautta, hän vetoaa hallitukseen aihetta koskevalla kirjallisella kysymyksellä.

Toistaiseksi esimerkiksi energiaremontteihin soveltuvia taloudellisia ohjaus-ja rahoitusmalleja ei ole kehitetty, eikä mahdollisuuksia sisällyttää energiakatselmus, kuntoarvio, kuntotutkimus tai korjaussuunnittelu kotitalousvähennykseen ole selvitetty.

Tanus kysyykin hallitukselta, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä esimerkiksi energiaremontteihin soveltuvien taloudellisten ohjaus-ja rahoitusmallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

– Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin sisällyttääkseen korkeatasoisten energiakatselmuksen, kuntoarvion ja -tutkimuksen sekä korjaussuunnittelun teettämisen kotitalousvähennyksen piiriin, Tanus kysyy.

Ylös