Essayah kritisoi Omakanta-palvelun ikärajausta: ”Entä jos vanhemmat eivät saa tietoa lapsensa vakavasta sairaudesta”

9.11.2017 klo 15:07 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah arvioi, että Omakanta -palvelun 10-vuoden ikärajaa ei voida pitää tarkoituksenmukaisena, jos ajatellaan sen ikäisten lasten etua ja kehitystasoa.

– Voiko 10-vuotiasta pitää niin kypsänä, että  vanhempien tiedonsaantioikeutta, että hän kykenisi päättämään, voivatko häntä koskevat tiedot olla vanhempien saatavilla, Essayah kysyy.

Hänen mielestään huoltajan velvollisuuksien toteutumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tiedot ovat myös huoltajan saatavilla, sillä nykyisestä käytännöstä voi seurata, että lasten vanhemmat eivät ole tietoisia lastensa terveydentilasta.

– Entä jos vanhemmat eivät saa tietoa lapsensa vakavasta sairaudesta? Huoltajalla on velvollisuus pitää huolta lapsesta ja siksi on tärkeää, että terveystiedot ovat huoltajan saatavilla

– Entä jos vanhemmat eivät saa tietoa lapsensa vakavasta sairaudesta? Huoltajalla on velvollisuus pitää huolta lapsesta ja siksi on tärkeää, että terveystiedot ovat huoltajan saatavilla, Essayah muistuttaa.

Hän on jättänyt valtakunnallisen Omakanta-palvelun ikärajoista hallitukselle kirjallisen kysymyksen. Hänen mukaansa 10-vuoden ikäraja on haastava myös lääkärille, jonka pitää arvioida, tarvitseeko asiasta kertoa vanhemmille.

– Huomioitavaa myös on, että monissa tapauksissa vanhemmalla voi olla tietoja, jotka lääkärin pitäisi tietää onnistuneen hoitosuhteen toteutumiseksi, Essayah sanoo.

Valtakunnallinen Omakanta-palvelu on suomalaisten sähköinen asiointi-palvelu, johon oli vuonna 2016 kirjautunut 1,6 miljoonaa kansalaista. Omakanta-palvelusta ihmiset näkevät kaikki terveystietonsa ja sähköiset lääkereseptinsä.

Palvelussa noudatetaan 10 vuoden ikärajaa tietojen näyttämisessä vanhemmille. Alaikäisellä on oikeus päättää tietojensa näyttämisestä huoltajilleen, jos hänet on terveydenhuollossa arvioitu kypsäksi päättämään omasta hoidostaan.

– Tietojen näkyminen Omakannasta huoltajalle voidaan tällöin estää terveydenhuollossa. Huoltaja ei toistaiseksi näe yli 10-vuotiaan lapsen tietoja, Essayah huomauttaa.

Essayah muistuttaa, että kyseinen 10 ikävuoden raja ei liity suoraan lakiin, vaan se on sosiaali- ja terveysministeriön tekemä linjaus. Rajan laittamista näin alhaiseksi on perusteltu muun muassa sillä, että todennäköisyys siihen, että lapsi haluaisi salata tiedot vanhemmiltaan, olisi erittäin pieni. Lopullinen päätös siitä, kerrotaanko asiasta vanhemmille vai ei, on lääkärin päätettävänä.

Ylös