Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat: Hyvä saattohoito taattava jokaiselle kuolevalle

9.11.2017 klo 10:31 Politiikka Samuli Rissanen

– Emme kannata eutanasian laillistamista. Kannustamme sen sijaan arvioimaan, millaisin keinoin laadukas saattohoito saataisiin maanlaajuisesti jokaisen tarvitsevan saataville, ja sen jälkeen ryhtymään toimiin, piispojen kannanotossa todetaan.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat eivät kannata eutanasian laillistamista. Piispat kehottavat yhteisessä kannanotossaan sen sijaan arvioimaan, millaisin keinoin laadukas saattohoito saataisiin koko Suomessa jokaisen tarvitsevan saataville, ja ryhtymään toimiin asian kuntoon saattamiseksi.

– Eutanasialain hyväksymisen sijaan onkin nyt arvioitava, riittääkö nykyinen lainsäädäntö turvaamaan hyvän saattohoidon kaikille vai onko syytä harkita lainsäädännön kehittämistä, piispat vetoavat

Piispojen kannanotossa muistutetaan, että Suomen sairaanhoitajaliiton kyselyn mukaan yhdeksän kymmenestä sairaanhoitajasta katsoo, että saattohoitoa ei ole kehitetty Suomessa riittävästi.

– Nykyisessä kuolevien saattohoidossa on kyselyn mukaan vakavia puutteita. Tätä tilannetta ei tule ratkaista laillistamalla kärsivän surmaaminen, vaan paneutumalla saattohoidon kehittämiseen koko maan alueella, piispat arvioivat.

Heidän mielestään ehdotettuun eutanasialakiin sisältyy monia vakavia huolenaiheita. Olennainen kysymys piispojen mukaan on, kuka määrittelee ja millä keinoin sen rajan, jonka jälkeen ihmisen elämän lopettaminen on laillista.

– Antaisiko laki viestin, että kaikkien niiden ihmisten elämä ei ole arvokasta, joiden kohdalla laillisen eutanasian kriteerit täyttyvät, piispat kysyvät.

Kysymyksiä herättää sekin, että eutanasialain hyväksyneissä maissa lakia on pian alettu soveltaa sen alkuperäistä tarkoitusta ja kriteereitä laajemmin. Eutanasiasta on tullut nopeasti yleisempää kuin lakia valmisteltaessa on arvioitu. Kriteeristöä on laajennettu käsittämään erityyppisiä potilastapauksia kuin mihin lakia perusteltaessa on vedottu.

Eutanasia on lisääntynyt yli 80-vuotiaiden keskuudessa, ja se myönnetään yhä useammin mielenterveysongelmista kärsiville. Suuressa osassa tapauksia eutanasiatoiveen taustalla on tulevan kärsimyksen pelko.

– Muun muassa edellä mainituista syistä emme kannata eutanasian laillistamista. Kannustamme sen sijaan arvioimaan, millaisin keinoin laadukas saattohoito saataisiin maanlaajuisesti jokaisen tarvitsevan saataville, ja sen jälkeen ryhtymään toimiin, piispat vetoavat.

Ylös