Essayah vaatii hallitusta palaamaan soten alkuperäisiin tavoitteisiin: ”Viiden sote-alueen malli on yhä toimivin”

26.11.2017 klo 11:14 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah arvioi, että sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet ovat unohtuneet hallituksen poliittisissa kompromisseissa. Viime kaudella esitetty viiden sote-alueen malli olisi hänen mielestään yhä toimivin.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah’n arvioi, että hallituksen kompromissien jäljiltä kansalaisten, virkamiesten, asiantuntijoiden ja myös poliitikkojen usko hankkeen onnistumiseen on hiipumassa.

Sote-uudistus onkin muuttunut poliittisissa kiemuroissa jatkuvasti liikkuvaksi maaliksi. Vuoden 2015 eduskuntavaalituloksen myötä keskustalle ja kokoomukselle avautui mahdollisuus ajaa omat pitkäaikaiset tavoitteet yhteiskunnassa läpi sote-uudistuksen siivellä.

Kristillisdemokraattien ihannemalli olisi lähellä viime kaudella esitettyä viiden sote-alueen mallia. Siihen palaaminen tarkoittaisi, että maakuntauudistus irrotettaisiin sotesta

Nyt epäilyksiä herättävät niin uuden maakuntahallinnon rakentamisen mielekkyys kuin valinnanvapausmallin perustuslainmukaisuus ja varsinkin sen vaikutukset erikoissairaanhoitoon.

– Tällä hetkellä on meneillään valinnanvapauslain sakkokierros, eli perustuslakivaliokunnan huomautusten jälkeen korjattu lakiesitys on nyt lausuntokierroksella. Käsittely jatkuu eduskunnassa taas kevätkaudella. Monet asiantuntijan varoittavat, että laki ei vieläkään läpäise perustuslakiarviointia, Essayah huokaa.

Hänen mukaansa perustuslaillisuuden lisäksi huolta aiheuttaa se, täyttyvätkö sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet hallituksen esittämällä mallilla. Alunperinhan sote-uudistuksella tavoiteltiin sujuvia palveluketjuja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen integraation avulla ja sekä painopisteen siirtämisellä kevyempiin palveluihin.

Lisäksi tärkeänä tavoitteena oli kansalaisten yhdenvertaisuus palveluiden saatavuudessa sekä kolmen miljardin euron säästö.

– KD pitää lujasti kiinni näistä tavoitteista. Vaadimme, että maassamme on toteutettava sote-uudistus, joka täyttää nämä tavoitteet, Essayah sanoo.

Kristillisdemokraattien ihannemalli olisi lähellä viime kaudella esitettyä viiden sote-alueen mallia. Siihen palaaminen tarkoittaisi, että maakuntauudistus irrotettaisiin sotesta.

Suomeksi sanottuna sote-uudistus toteutetaisiin soten ehdoilla.

Aivan viime vaalikauden loppumetreillä vaalipaniikkiin kaatuneen mallin perustuslailliset ongelmat olisivat Essayah’n mukaan olleet helposti ratkaistavissa esimerkiksi toteuttamalla sote-vaalit ja ohjaamalla rahoitus suoraan viidelle alueelle.

Viiden alueen mallissa integraation ja tietojärjestelmien yhteensopivuuden tuomat hyödyt olisivat hänen mukaansa ilmeiset.

– Hoitoketjut voitaisiin tehdä sujuviksi ja palvelujen painopistettä siirtää perustason ennaltaehkäiseviin palveluihin. Kaupungit ja sairaanhoitopiirit voisivat edelleen tuottaa palveluita, mutta nämä palvelut koordinoitaisiin osaksi suurempaa hallinnollista kokonaisuutta.

Essayah epäilee, että mallin menestymisen suurin este on se, että se karsisi hallintoa, mikä ei ole osan poliitikkojen ja virkamiesten mieleen.

– Omasta mielestäni hallinnon keventäminen on viiden sote-alueen mallin vahvuus verrattuna hallinnoltaan raskaaseen maakuntamalliin.

Kristillisdemokraatit lisäisivät valinnanvapautta hallitusti palvelusetelien käytöllä, mutta siihen ei sovellettaisi subjektiivista oikeutta, vaan sote-alueen omaa harkintaa.

– Sote-uudistuksella on jo oikeasti kiire. Tahdomme toimia rakentavasti emmekä tavoittele sote-uudistuksen kaatumista. Kuitenkin kyseessä on äärimmäisen tärkeä uudistus eikä ole samantekevää, millainen malli luodaan.

– Raskas hallinnollinen rakenne on aina vaikea purkaa jälkikäteen, sillä hallintorakenteissa sisällä olevat yleensä puolustavat asioiden säilymistä ennallaan. Uutta raskasta hallintoa ei kannata rakentaa. Jos hallitus saa vietyä läpi nyt kaavaillun mallin, sitä on varmasti korjailtava heti seuraavan hallituksen astuessa valtaan, Essayah muistuttaa.

Ylös