”Inhimillinen ja kivuton kuolema on jokaisen perusoikeus”

27.11.2017 klo 18:30 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen mukaan saattohoitoa on kehitettävä arvokkaan kuoleman turvaamiseksi jokaiselle. Eutanasian salliminen ei ole hänen mielestään oikea ratkaisu.

– Inhimillinen ja kivuton kuolema on jokaisen perusoikeus. Saattohoidon puutteita tulee korjata parantamalla koulutusta ja turvaamalla riittävä määrä osaavaa hoitohenkilöstöä, lääkäri-kansanedustaja Päivi Räsänen sanoo.

Hän oli maanantaina puhujavieraana Lohjalla pidetyssä ”Parempaa saattohoitoa – ei eutanasialle” -seminaarissa.

– Eutanasia ei tarkoita tarpeettomien hoitojen lopettamista, vaan toimenpidettä, jossa lääkäri oikeasti surmaa potilaansa

Keväällä Räsänen teki lakialoitteen saattohoitolaista, jota kyselyn perusteella myös enemmistö lääkäreistä toivoo saattohoidon kehittämiseksi.

Räsänen esittää, että palliatiivisen lääketieteen ja saattohoidon osaaminen tulisi osaksi lääkäreiden ja muun terveydenhoitohenkilöstön peruskoulutusta. Nykyisin palliatiivisen hoidon erityispätevyyden suorittaneista noin 90 lääkäristä monet toimivat sairaaloissa.

– Valtaosa saattohoitopotilaista sen sijaan on terveyskeskuksen avohoidossa kotona, jonne hoitoa olisi myös ohjattava. Tämä ristiriita pitäisi ratkaista sote-uudistuksessa, Räsänen huomauttaa.

Eduskunta käsittelee parhaillaan kansalaisaloitetta, jossa ehdotetaan eutanasian laillistamista Suomessa. Räsänen olettaa, että eutanasian laaja kannatus johtuu osittain väärinkäsityksistä, tiedon puutteista ja peloista.

– Eutanasia ei tarkoita tarpeettomien hoitojen lopettamista, vaan toimenpidettä, jossa lääkäri oikeasti surmaa potilaansa.

Räsänen muistuttaa, että saattohoito on nyt kehittyneempää kuin koskaan. Vaikeatkin kivut voidaan hoitaa oireettomiksi. Samat opioidit, joita käytetään vaikean kivun hoitoon, lievittävät tehokkaasti myös hengenahdistuksen tunnetta. Jos muut keinot eivät riitä mahdollisuutena on palliatiivinen sedaatio.

Räsäsen mukaan toive arvokkaasta kuolemasta on otettava vakavasti. Arvokkaan kuoleman pitäisi tarkoittaa hyvää palliatiivista eli oireita lievittävää hoitoa ja saattohoitoa.

– Ihmisen elämän päättäminen eutanasialla ei ole arvokasta toimintaa. Eutanasia on erotettava sellaisesta oireiden hoidosta, jonka sivuvaikutuksena elämä saattaa lyhentyä.

Niukkenevien terveydenhuollon resurssien aikana lääkäreille sälytetään myös yhä enemmän vastuuta hoidon kustannusten hillitsemisestä.

– Jos elämän tuhoamisen periaate hyväksyttäisiin parantumattomien sairauksien hoitovalikoimaan, lääkäri voisi alkaa asenteellisesti suosia valintoja, jotka eivät edistäkään potilaan elämää.

Räsänen muistutti, että moni suomalainen kertoo pelosta joutua persoonattomaan liukuhihnamaiseen hoitoon, jossa heidän yksilöllisiä tarpeitaan tai toiveitaan ei oteta huomioon.

– Tämän tulisi johtaa koko terveydenhuoltojärjestelmämme vakavaan itsetutkiskeluun. Tekniset valmiudet vakavienkin oireiden hoitoon ovat hyvät, mutta inhimillisen tuen määrässä ja potilaan yksilöllisyyttä korostavissa hoitoasenteissa on puutteita.

Ylös