”Suomi jakautuu alueellisesti ja tavoite yhdenvertaisista palveluista lipuu kauemmas”

7.12.2017 klo 18:00 Politiikka Samuli Rissanen

Myös Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä esittää hallitukselle epäluottamusta, koska se on kohdistanut säästötoimensa etenkin lapsiperheisiin ja vanhusväestöön, yhteiskunnan eriarvoistuminen on lisääntynyt ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanne kurjistunut.

Suomen 100-vuotisjuhlien jälkeen eduskunta palasi jyrkässä kulmassa arkitodellisuuteen, kun se keskusteli suomalaisten eriarvoistumisesta. Vasemmisto-opposition alullepanemassa välikysymyksessä hallitusta syytettiin rikkaiden suosimista ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien polkemisesta. Myös julkisen sektorin naisvaltaiselle alalle suunnatut lomarahaleikkaukset noustettin tikunnokkaan.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä jäi pois välikysymyksestä, mutta esitti myös epäluottamusta hallitukselle.

Kristillisdemokraattien puheenvuoron välikysymyskeskustelussa pitänyt kansanedustaja Antero Laukkanen muistutti, että hallitus on kohdistanut säästötoimensa etenkin lapsiperheisiin ja vanhusväestöön, yhteiskunnan eriarvoistuminen on lisääntynyt ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanne kurjistunut.

– Kaikilla suomalaisilla ei ole enää yhtäläisiä mahdollisuuksia saman tasoiseen koulutukseen, terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan. Alueellinen vaihtelu julkisissa palveluissa on merkittävää

– Kaikilla suomalaisilla ei ole enää yhtäläisiä mahdollisuuksia saman tasoiseen koulutukseen, terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan. Alueellinen vaihtelu julkisissa palveluissa on merkittävää, Laukkanen kritisoi.

Ihmisten lisäksi alueet ovat eriarvoisessa asemassa. Kristillisdemokraatit ovat huolissaan siitä, että Suomi on jakaantumassa menestyviin ja korkean työttömyyden alueisiin. Kasvukeskuksissa asuntojen hinnat karkaavat nuorten perheiden ulottumattomiin ja muualla asuntojen hinnat ovat romahtaneet.

Laukkasen mukaan myös tavoite yhdenvertaisista palveluista eri puolilla Suomea on karkaamassa yhä kauemmas. Esimerkkinä hän mainitsee tuoreen päätöksen käräjäoikeusuudistuksesta, joka karsii oikeuslaitoksen toimipisteitä ja jonka myötä oikeusturva heikkenee niin alueellisesti kuin kielellisesti.

– Hallitus on asettanut omaksi tavoitteekseen välittämisen yhteiskunnan. Onko hallitus antamassa periksi, kun se ei kiinnitä huomiota kansalaisten kasvavaan huoleen eriarvoisuuden lisääntymisestä, Laukkanen kysyy.

Eriarvoistumista jo kaksi vuosikymmentä

Kristillisdemokraattien mielestä vasemmisto-opposition välikysymys ei ole aivan rehellinen itselleen, sillä eriarvoistuminen ei ole yksistään nykyisen, pääministeri Juha Sipilän hallituksen toimien seurausta.

– Eriarvoistumisen katsotaan alkaneen jo vuonna 1995, jolloin laman jälkeinen nousukausi alkoi ja samaan aikaan vähimmäisturva jäädytettiin. Sosiaalidemokraattien johtamat hallitukset eivät tätä epäkohtaa silloin korjanneet, Antero Laukkanen muistuttaa.

Viime hallituskaudella perusturvaan tosin tehtiin merkittävä tasokorotus ja samalla tuloerot pienenivät. Tällä vaalikaudella kehitys on kuitenkin kääntynyt jälleen huonompaan suuntaan.

Kristillisdemokraatit peräänkuuluttavat todellista perusturvauudistusta, joka yhdistää perustukimuodot ja asumisen tuet yhteen. Kristillisdemokraattien oma Kannustava perusturva-mallin mukaisen uudistuksen myötä päästäisiin eroon köyhyyttä lisäävistä kannustinloukuista.

– Yksi tuki, yhden luukun periaatteella ja tuen automaattinen laskenta vähentää byrokratialoukkuja. Se tekee työnteosta aina kannattavaa. Perusturvauudistuksen lisäksi tulee lisätä perusturvan varassa olevien ihmisten henkilökohtaista tukea, palveluita ja ohjausta. Se ei onnistu nykyisillä resursseilla, Laukkanen sanoo.

Ylös