Päivi Räsänen: Lastensuojelualan työntekijöillä kohtuuton työmäärä – asiaan on puututtava

8.12.2017 klo 17:06 Politiikka Kristiina Kunnas

Kansanedustaja Päivi Räsänen vaatii kirjallisessa kysymyksessään hallitusta puuttuumaan lastensuojelualan työntekijöiden kohtuuttoman suureen työmäärään.

Päivi Räsänen muistuttaa, että lastensuojelu- ja huostaanottoilmoitusten määrät ovat viime vuosina olleet merkittävässä kasvussa, kuten myös kunnissa tehtävät lasten ja nuorten kiireelliset sijoitukset.

Näin ollen tapausten määrällinen kasvu on lisännyt huomattavasti myös lastensuojelualan työntekijöiden työmäärää.

– Alan työntekijöiden työmäärä ei ole enää kohtuullisuuden rajoissa, eikä tapauksiin pystytä näin ollen reagoimaan riittävän ajoissa, Räsänen huomauttaa.

Räsäsen mukaan ylikuormitettu työ ei houkuttele uusia työntekijöitä, mikä pahentaa tilannetta entisestään.

– Alan palkkataso ei myöskään vastaa työn vaativuutta, toteaa Räsänen.

Räsänen vaatii lisäresursseja.

– Työntekijöiden jaksavuus, asiantuntevuus ja inhimillinen työmäärä pitää varmistaa muun muassa riittävien lisäresursointien kautta, Räsänen korostaa.

Perheet tarvitsevat enemmän ennaltaehkäisevää ja riittävän ajoissa tarjolla olevaa konkreettista tukea ja apua. Lasten hätään on kyettävä reagoimaan ajoissa. – Päivi Räsänen

Hän muistuttaa, että viime hallituskaudella parannettiin viranomaisten välistä tiedonkulkua ja purettiin siihen liittyviä lainsäädännön esteitä sisäministeriön johtaman perhesurmien välttämistä tavoittelevan hakkeen myötä.

– Vastaavasti sosiaalihuoltolain kokonaisuudistuksen kautta saatiin parannusta ennaltaehkäiseviin perhepalveluihin, Räsänen jatkaa.

Mutta muutoksista huolimatta on paljon kehitettävää.

– Perheet tarvitsevat enemmän ennaltaehkäisevää ja riittävän ajoissa tarjolla olevaa konkreettista tukea ja apua. Lasten hätään on kyettävä reagoimaan ajoissa, Räsänen korostaa.

– Samoin on syytä esimerkiksi selvittää pitäisikö lastensuojelulakia täsmentää perheiden ja alan työntekijöiden tilanteen parantamiseksi, Räsänen jatkaa.

Räsänen jätti tänään kirjallisen kysymyksen toimenpiteistä lastensuojelun parantamiseksi.

Hän kysyy asianomaiselta ministeriltä, miten tapausten määrällinen kasvu huomioidaan lastensuojelun resursseissa, ja miten työntekijöiden jaksavuus, asiantuntevuus ja inhimillinen työmäärä varmistetaan.

Räsänen tiedustelee myös, kehitetäänkö muiden toimenpiteiden lisäksi asiaa koskevaa lainsäädäntöä, ja miten perheille tarjottavaa ennaltaehkäisevää apua parannetaan.

 

Ylös