Sosiaali- ja terveysvaliokunta ei puolla alkoholijuomien prosenttirajan nostoa – etämyynti edelleen epäselvä

14.12.2017 klo 15:39 Politiikka Kristiina Kunnas

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää, että alkoholijuomien vähittäismyyntilupaa koskevaa enimmäisprosenttiyksikköä ei nosteta, vaan se säilytetään 4,7 tilavuusprosentissa nykysääntelyn mukaisesti.

Valiokunta katsoo, että enimmäistilavuusprosentin nosto vaikuttaisi ratkaisevasti alkoholin saatavuuteen ja kulutuksen kasvuun. Valiokunta antoi 14. joulukuuta asiasta mietinnön (StVM 24/2017).

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus iloitsee sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätöksestä.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemat asiantuntijat tyrmäsivät tänä aamuna pitämässään kokouksessa prosenttirajan noston, varajäsen Tanus toteaa.

Panimotuotteet muodostavat yli puolet kaikesta suomalaisten käyttämästä alkoholista. Kulutuksen siirtyminen vahvempaan olueen vaikuttaisi valiokunnan mukaan merkittävästi kansanterveyteen ja kansantalouteen, vaikka kyseessä olisikin vain vajaa prosenttiyksikkö.

Enimmäistilavuusprosentin nosto laajentaisi vahvempien alkoholijuomien saatavuutta nykyisestä noin 350 myymälästä yli 5 000 päivittäiskauppaan ja potentiaalisesti yli 8000 ravintolalle. Valiokunta katsoo, että tämä lisäisi olennaisesti alkoholinkulutusta ja siitä johtuvia turvallisuuteen liittyvä haittoja sekä sosiaalisia ongelmia.

Tanuksen mukaan yhteiskunnalle ja muille kuin alkoholinkäyttäjälle itselleen koituvat haitat tekevät alkoholipolitiikasta mitä suuremmissa määrin yhteisöllisen asian.

– Koko yhteiskunta kantaa alkoholihaitat ja myös maksaa ne. Kansanedustajilla on siis velvollisuus pyrkiä vähentämään alkoholista aiheutuvia haittoja, Tanus muistuttaa.

Valiokunta toteaa uudistuksen vähentävän sääntelytaakkaa erityisesti ravintolaelinkeinolle. Lupajärjestelmän keventäminen helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja toimintaedellytyksiä.

Etämyynnin osalta valiokunta ehdottaa, että säännökset selkeytetään.

Kristillisdemokraatit pyrkii kysymään ministeriltä etämyynnin epäselvyydestä iltapäivän kyselytunnilla.

Alun perin laaditussa luonnoksessa hallituksen esitykseksi uudeksi alkoholilaiksi esitettiin etämyynnin kieltämistä. Tuolloin todettiin, että järjestelmän kattavuus varmistettaisiin selventämällä nykyinen alkoholijuomien rajat ylittävän etämyynnin kielto.

Kristillisdemokraatit pyrkii kysymään ministeriltä etämyynnin epäselvyydestä iltapäivän kyselytunnilla.

Myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd) piti mietintöä liian kiireellä tehtynä. Sama mieliala vallitsee Kristillisdemokraattisessa eduskuntaryhmässä.

Haataisen mielestä hallituksen olisi pitänyt antaa mietinnölle lisäaikaa.

– Kiire ajaa sen yli, että tehtäisiin huolellista lainsäädäntötyötä. Kiire tulee hallitukselta, joka haluaa lain voimaan nopeasti, Haatainen kritisoi.

Asiasta keskustellaan tänään torstaina illemmalla täysistunnossa. Jo huomenna perjantaina laista pitäisi äänestää.

– Kiire on melkoinen. Kuka on edes ehtinyt lukea mietinnön? eduskunnassa kyseltiin torstai-iltapäivänä.

Ylös