Sari Tanus: ”Näistä syistä alkoholilaki olisi pitänyt hylätä”

20.12.2017 klo 01:44 Politiikka Kristiina Kunnas

KD:n kansanedustaja Sari Tanus perustelee, miksi alkoholilaki olisi pitänyt hylätä. Sudenkuoppia on paljon, pahimpina etämyynti, lapsivaikutukset, Alkon asema ja harmaa talous.

– On käsittämätöntä, että asiantuntijat ohitettiin. Alkoholilain uudistus olisi pitänyt tässä muodossa hylätä, syvästi pettynyt Sari Tanus sanoo.

Tanus esitti alkoholilain hylkäämistä ja teki lisäksi viisi lausumaa tiistaina. Hän oli onnistunut jonottamaan aamuyön tunteina itselleen ensimmäisen puheenvuoron.

Eduskunta edellyttää, että hallitus kohdistaa lisäresursseja poliisille, pelastustoimeen, ensihoitoon, lastensuojeluun ja muuhun sosiaalityöhön, etsivään nuorisotyöhön, päihde- ja mielenterveyshuoltoon, turvakotitoiminnan laajentamiseen sekä päihteidenkäytön ennaltaehkäisyyn, jotta edellä mainituilla toimialoilla pystytään puuttumaan alkoholilain uudistuksen myötä lisääntyviin monenlaisiin haittoihin ja entisestään kasvavaan työtaakkaan. – Sari Tanuksen 1. lausuma

Tanus epäilee etämyynnin romahduttavan Alkon monopoliaseman. Hän näkee monia muitakin uhkakuvia, kuten alaikäiset työntekijät alkoholinhuuruisissa työympäristöissä sekä harmaan talouden kasvu.

Lue lisää kansanedustaja Tanuksen ajatuksista alkoholilainuudistuksesta täältä

Kristillisdemokraattien kansanedustajan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenen Sari Tanuksen lausumat alkoholilain uudistukseen:

1.lausuma
Eduskunta edellyttää, että hallitus kohdistaa lisäresursseja poliisille, pelastustoimeen, ensihoitoon, lastensuojeluun ja muuhun sosiaalityöhön, etsivään nuorisotyöhön, päihde- ja mielenterveyshuoltoon, turvakotitoiminnan laajentamiseen sekä päihteidenkäytön ennaltaehkäisyyn, jotta edellä mainituilla toimialoilla pystytään puuttumaan alkoholilain uudistuksen myötä lisääntyviin monenlaisiin haittoihin ja entisestään kasvavaan työtaakkaan.
2. lausuma
Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee ja tuo eduskunnan käsiteltäväksi mahdollisimman pikaisesti lakiesityksen alkoholin etämyynnin kieltämiseksi, mikä turvaa myös Alkon monopoliaseman alkoholilainsäädäntöuudistuksen tarkoituksen mukaisesti.
3.lausuma
Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii vuoden kuluessa lastensuojelunäkökulmasta tehtävän selvityksen siitä, minkälaisissa ympäristöissä ja missä tilanteissa alaikäiset ovat joutuneet työskentelemään ja minkälaiselle mahdolliselle seksuaaliselle häirinnälle he ovat altistuneet, koska alkoholijuomien luvanvaraisessa vähittäismyynnissä ja alkoholijuomien anniskelussa voi uudistuksen jälkeen työskennellä 16-vuotias henkilö, eikä hallitus ole lakiuudistuksen valmistelun yhteydessä tehnyt asiasta lastensuojeluarvioita.
4.lausuma
Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee lakiehdotuksen, jolla varmistetaan, että anniskelupaikan alkoholijuomavalikoiman tuoteryhmistä on saatavilla riittävä määrä alkoholittomia tuotteita.
5.lausuma
Eduskunta edellyttää, että hallitus tekee vuoden kuluessa selvityksen siitä, onko alkoholilakiuudistuksen myötä lisääntynyt omavalvonta kasvattanut harmaata taloutta, ja että hallitus selvityksen pohjalta valmistelee ja tuo eduskunnan käsiteltäväksi tarvittavat lakimuutokset harmaan talouden poistamiseksi.

 

Ylös