Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluu yli 600 000 henkeä – lähes 12 % suomalaisista

21.12.2017 klo 13:19 Kotimaa KD Lehti

Pienituloisten määrä pysyi viime vuonna edellisvuoden tasolla, kertoo Tilastokeskus.

Tulonjakotilaston ennakkotiedoista ilmenee, että pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli viime vuonna 637 000. Pienituloisten osuus kotitalousväestöstä oli 11,8 prosenttia, eli osuus oli samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Viime vuonna pienituloisuusraja oli yhden hengen kotitaloudessa 14 500 euroa eli noin 1 210 euroa kuukaudessa.

Tilastokeskus määrittelee pienituloisiksi ne, joiden kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo suhteutettuna perhekokoon on alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta. Viime vuonna pienituloisuusraja oli yhden hengen kotitaloudessa 14 500 euroa eli noin 1 210 euroa kuukaudessa.

Suhteellinen pienituloisuus väheni trendinomaisesti vuosien 1966 ja 1993 välillä.

Lamavuonna 1993 pienituloisten osuus oli vain 7,2 prosenttia, koska keskitulo laski nopeasti.

Lähde: STT
Ylös