Kysely: Suomalaiset luottavat tasavallan presidenttiin, tiedotusvälineisiin ja kannattamaansa puolueeseen

3.1.2018 klo 14:43 Politiikka Samuli Rissanen

Suomalaisten poliittinen luottamus kohdistuu ennen muuta tasavallan presidenttiin ja kannatettuun puolueeseen.

Enemmistö suomalaisista luottaa presidenttiin, mutta hallitukseen luottaa vain reilu kolmannes. Tiedot käyvät ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa Ilmapuntari-tutkimuksessa.

78 prosenttia suomalaisista luottaa erittäin tai melko paljon tasavallan presidenttiin. Luottamus eduskuntaan (38 %) ja hallitukseen (35 %) on alle puolet siitä ja oppositioon  vain reilu neljännes.

Kyselyyn vastanneista 78 prosenttia luottaa erittäin tai melko paljon presidenttiin. Hallituksesta samaa sanoi vain 35 prosenttia. Lisäksi 38 prosenttia kertoi luottavansa eduskuntaan.

Toiseksi vahvinta kansalaisten luottamus on tiedotusvälineisiin (56 %). Tiedotusvälineitä ei kansalaisten kannan perusteella voi epäillä hallituksen äänitorveksi. Luottamus on suurempaa oppositio- (61 %), kuin hallituspuolueiden (57 %) keskuudessa.

Suurinta luottamus mediaan on vihreiden (75 %), SAK:n (68 %) jäsenten ja 51–60 -vuotiaiden (65 %) keskuudessa. Kriittisimpiä ovat perussuomalaiset (30 %).

Kannattamaansa puolueeseen luottaa reilu puolet (55 %) suomalaisista. Valtaosa vasemmistoliiton (83 %), keskustan (76 %), kokoomuksen (73 %), vihreiden (72 %) ja tukijoista luottaa ainakin melko paljon kannattamaansa puolueeseen. SDP:n (31 %) ja perussuomalaisten (31 %) kannattajien keskuudessa on eniten niitä, joiden luottamus kannattamaansa puoluetta kohtaan rakoilee.

Enemmän kuin kaksi viidestä (44 %) luottaa erittäin tai ainakin melko paljon kirkkoon. Suurinta luottamus on keskustan kannattajien (68 %), yrittäjien (65 %) ja akavalaisten (60 %) sekä heikointa vasemmistoliiton (23 %) keskuudessa.

Kotikunnan päättäjiin luottaa neljä kymmenestä.

Eduskuntaan luottavat eniten keskustan (73 %) ja kokoomuksen (62 %) kannattajat sekä akavalaiset (53 %). Heikointa luottamus on perussuomalaisten (17 %) keskuudessa.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten luottamusta yhteiskunnan eräisiin keskeisiin instituutioihin. Arvioitavia tahoja oli kaikkiaan kymmenen. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 016. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Ylös