Pistekirjoitus auttaa näkövammaista joukkoliikenteessä – Maailman pistekirjoituspäivää vietetään torstaina 4. tammikuuta

3.1.2018 klo 08:30 Kotimaa KD Lehti

Pistekirjoitusta voi kuka tahansa nähdä esimerkiksi hisseissä tai junissa. Se saattaa näyttää salakirjoitukselta, mutta sokealle ihmisille se on tehokas arjen tuki, joka edesauttaa itsenäistä selviytymistä ja liikkumista.

Rakennetun ympäristön esteettömyyttä näkövammaisen kannalta parantaa pistekirjoituksen käyttäminen muun muassa kohokartoissa, infotauluissa ja kylteissä sekä käymälöiden, hissien ja muiden yleisölle avoimien tilojen ovenpielissä. Myös sellaisissa automaateissa, joita näkövammainen voi itsenäisesti käyttää, pistemerkinnöistä on hyötyä.

Joukkoliikenteessä pistekirjoitusta näkyy onneksi yhä enemmän. Pääkaupunkiseudulla pistekirjoituskylttejä on viimeksi toimitettu muun muassa Kehäradan ja Länsimetron asemille sekä Tikkurilan matkakeskukseen.

Ympäristön esteettömyyttä voidaan pistemerkintöjen lisäksi parantaa muun muassa ohjaavilla lattialistoilla, lattia- ja katukiveysten kohokuvioinneilla ja kontrasteilla, tehokkaalla ja häikäisemättömällä valaistuksella sekä ääniopasteilla.

Ympäristön esteettömyyttä voidaan pistemerkintöjen lisäksi parantaa muun muassa ohjaavilla lattialistoilla, lattia- ja katukiveysten kohokuvioinneilla ja kontrasteilla, tehokkaalla ja häikäisemättömällä valaistuksella sekä ääniopasteilla.

Kuuden pisteen kirjoitusjärjestelmän kehitti ranskalainen Louis Braille vuonna 1824. Suomeen se tuli 1860-luvulla. Järjestelmä on edelleen maailmanlaajuisesti käytössä. Suomessa on noin 1 500 – 2 000 pistekirjoituksen käyttäjää.

Maailman pistekirjoituspäivää vietetään torstaina 4. tammikuuta.

 

Lisää pistekirjoituksesta Näkövammaisten liiton verkkosivuilta: http://www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_nakovammaisille/lukeminen/pistekirjoitus

Näkövammaisten liitto ry

Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii Suomessa asiantuntijana näkövammaisuuteen ja näkemiseen liittyvissä asioissa. www.nkl.fi
Ylös