Pääkaupunkiseudun opiskelija-asuntojen sähkö tuotetaan nyt uusiutuvalla energialla

3.1.2018 klo 09:13 Kotimaa KD Lehti

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas on siirtynyt ostamaan pelkästään uusiutuvien energianlähteiden avulla tuotettua sähköä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Jatkossa säätiön asunnot on tarkoitus myös lämmittää uusiutuvalla energialla.

Pääkaupunkiseudulla asuvan opiskelijan lukulamppu palaa nyt ympäristöystävällisemmin tuotetulla sähköllä. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas on siirtynyt ostamaan kaikkiin kohteisiinsa ainoastaan uusiutuvien energianlähteiden avulla tuotettua sähköä.

Opiskelijat ovat tunnetusti ympäristötietoisia kuluttajia. Tuoreen tutkimuksen mukaan he muun muassa suosivat liikkumismuodoista joukkoliikennettä ja pyöräilyä ja pitävät puistoja ja viheralueita vetovoimaisen kaupungin keskeisinä tunnusmerkkeinä.

– Mahdollisimman puhtaasti tuotetun energian ostaminen on meille kaikkein tehokkain tapa vaikuttaa hiilijalanjälkeemme, kertoo Hoasin kiinteistöjohtaja Kim Lindholm.

Hoas on merkittävä sähkönostaja pääkaupunkiseudulla. Säätiöllä on yhteensä 120 kohdetta, joissa on 9399 asuntoa.

Espoossa ja Vantaalla myös Hoasin asuntojen lämmöntuotanto perustuu kokonaan uusiutuviin energianlähteisiin. Helsingissä noin 5 prosenttia Hoasin ostamasta kaukolämmöstä on tuotettu uusiutuvien avulla. Käytännössä noin puolet säätiön asuntokannasta lämpenee uusiutuvalla energialla.

– Seuraava iso tavoitteemme on siirtää myös koko Helsingin asuntokantamme käyttämään uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa kaukolämpöä. Tutkimme tällä hetkellä erilaisia mahdollisuuksia tähän, Lindholm.

Hoas vähentää energiankulutustaan myös rakentamalla uudiskohteistaan energiatehokkaita ja korjaamalla jo olemassa olevaa rakennuskantaa.

Siirtyminen uusiutuviin energianlähteisiin ei vaikuta Hoasin vuokriin

Sähkö sisältyy noin kolmasosaan Hoasin vuokrasopimuksista. Siirtymisellä uusiutuviin energianlähteisiin ei kuitenkaan ole vaikutusta säätiön asuntojen vuokriin.

– Uusiutuva energia on kustannuksiltaan aavistuksen kalliimpaa kuin muilla tuotantomuodoilla tuotettu energia. Ero on kuitenkin niin pieni, että on helppoa tehdä päätös ympäristön hyväksi. Investointi ei vaikuta asuntojemme vuokriin: Hoasin hallitus päätti aiemmin tänä vuonna olla nostamatta vuokria vuodelle 2018, Lindholm sanoo.

Nollakorotukset koskevat kaikkia säätiön kohteita. Ainoastaan neljässä vuokriin tehdään maltilliset korotukset, sillä niihin on tehty kuluvan vuoden aikana mittavia korjauksia. Hoasin asuntojen vuokrat ovat keskimäärin 37 prosenttia alhaisemmat kuin vapailla markkinoilla. Yksiöiden kohdalla hintaero on jopa 40 prosenttia.

Ylös