Pienituloinen saa reippaasti vähemmän vanhempainrahaa kuin hyvin tienaava

4.1.2018 klo 12:55 Politiikka KD Lehti

Vanhempainvapaiden vähimmäistuet ovat jääneet pahasti jälkeen muusta perusturvasta, arvioivat STT:n haastattelemat asiantuntijat.

Pienituloisille ja työttömille vanhemmille maksettava päiväraha on noin 24 euroa. Tukea päätettiin vastikään nostaa vajaalla eurolla.

2 500 euron kuukausiansioilla päivärahaa saa noin 70 euroa. 5 000 euron ansioilla tuki nousee 115 euroon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Kelan tutkijat pitävät minimipäivärahaa liian alhaisena.

– Se on selvä asia, että se aiheuttaa epätasa-arvoisuutta pätkätyöläisille tai niille, jotka eivät ole ehtineet työelämään lainkaan, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Minna Salmi.

– Toisaalta on haluttu kannustaa, että ihmiset saisivat lapsen aikaisemmin. Nämä ovat vähän ristiriidassa keskenään.

Salmen mielestä ansioihin sidottu perhevapaamalli on kuitenkin perusteltu. Ansiosidonnainen korvaus on hänen mukaansa pääperiaate maissa, joissa ylipäätään maksetaan korvauksia perhevapaista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ei ole mitään lakisääteisiä vapaita.

THL:n tutkimuspäällikön Minna Salmen mielestä ansioihin sidottu perhevapaamalli on kuitenkin perusteltu. Ansiosidonnainen korvaus on hänen mukaansa pääperiaate maissa, joissa ylipäätään maksetaan korvauksia perhevapaista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ei ole mitään lakisääteisiä vapaita.

Myös Kelan vanhempi tutkija Anita Haataja pitää tulosidonnaista mallia järkevänä. Suomessa vanhempainvapaakaudella maksettava tuki on keskimäärin 70 prosenttia ansioista.

– Vanhempainrahoissa kysymys on siitä, että kun lapsi syntyy, voi saada vapaata työstä. Niillä, joilla on työsuhde, syntyy ansionmenetyksiä. Minusta on aika oikeudenmukaista, että meillä on ansiotuloja korvaava järjestelmä.

Tulosidonnaiset päivärahat kustannetaan työnantajien ja työntekijöiden maksamilla sosiaalivakuutusmaksuilla.

Lähde: STT–Annu Marjanen

 

Ylös