Tulorekisteri otetaan käyttöön ensi vuoden alussa-rekisteri kokoaa tulotiedot yhteen paikkaan

13.1.2018 klo 12:21 Kotimaa Samuli Rissanen

Vuodesta 2019 lähtien suomalaiset näkevät tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta omat tulotietonsa reaaliaikaisesti.

Tulorekisteri antaa mahdollisuuden tarkastella itseään koskevia palkka-, etuus-, ja eläketulotietoja ajantasaisesti.

Esimerkiksi kansalaisen hakiessa itselleen etuutta, tulotiedot ovat etuuden myöntäjän käytössä eikä kansalaisen tarvitse itse toimittaa tulotietojaan hakemuksensa liitteenä.

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Palkkatietojen erillisestä vuosi-ilmoittamisesta luovutaan ja työnantajat ilmoittavat palkkatiedot yhteen keskitettyyn tulorekisteriin eri tiedon käyttäjien tarpeita varten.

Tulorekisteri yksinkertaistaa palkkatietojen ilmoittamisen

Tulorekisteri yksinkertaistaa palkkatietojen ilmoittamisen. Nykyisin työnantajat ilmoittavat tiedot maksamistaan palkoista ja muista ansiotuloista moninkertaisesti eri tahoille eri muodoissa ja aikatauluissa.

Jatkossa työnantajat ilmoittavat tiedot vain yhteen kertaan tulorekisteriin, josta ne välittyvät tiedon käyttäjille.

Vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille poistuvat.

Palkkatietojen ilmoittaminen on jatkossa myös ajantasaisempaa kuin ennen. Palkat ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden päivän kuluessa.

Ilmoittaminen on mahdollista automatisoida teknisen rajapinnan avulla. Palkkahallinnon järjestelmään syötetty tieto voidaan siirtää teknistä rajapintaa pitkin tulorekisteriin automaattisesti, joten manuaaliset työvaiheet vähenevät nykyisestä.

Tulorekisteri ei luo kansalaisille tai viranomaisille uusia tiedonsaantioikeuksia. Kukin tiedon käyttäjä saa vain ne tiedot, joihin on nykyisinkin oikeutettu.

Tulorekisteri on osa julkisten palveluiden digitalisointia, joka on pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeita. Sen keskeisenä tavoitteena on yksinkertaistaa tulotietoihin liittyviä ilmoitusmenettelyjä.

 

Ylös