Yllätystarkastuksia äänestyspaikoilla: Puutteita vaalisalaisuuden turvaamisessa, opasteissa ja esteettömyydessä

26.1.2018 klo 16:12 Politiikka Samuli Rissanen

Eduskunnan oikeusasiamies havaitsi tarkastuksissa puutteita vaalisalaisuuden turvaamisessa ennakkoäänestyspaikoilla Uudellamaalla.

Kaksi oikeusasiamiehen kanslian virkamiestä teki maanantaina yllätystarkastukset seitsemään ennakkoäänestyspaikkaan Uudellamaalla.

Tarkastusten tavoitteena oli selvittää ennakkoäänestyspaikkojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä vaalisalaisuuden toteutumista. Tarkastuksen toimittajista toinen liikkuu pyörätuolilla.

Opasteiden näkyvyys oli huono kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Usein opaste oli vasta ulko-oven vieressä.

Puutteita vaalisalaisuuden turvaamisessa ilmeni Vihdissä ja Lohjalla.

Näillä paikoilla pyörätuolia käyttäville äänestäjille ei ollut omaa esteetöntä äänestyskoppia. Oikeusasiamies on linjannut, että esimerkiksi irrallinen, äänestäjän syliin asetettava kirjoitusalusta ei turvaa vaalisalaisuutta riittävästi.

Sipoon, Järvenpään, Mäntsälän, Hyvinkään ja Kauniaisten äänestyspaikoilla oli esteettömät äänestyskopit. Osassa niistä huomattiin kuitenkin muita puutteita esteettömyydessä.

Esimerkiksi Kauniaisten kaupungintalolla takaoven kynnys oli niin korkea, että se esti pyörätuolia käyttävän omatoimisen sisäänpääsyn. Vihdin pääkirjaston ulko-oven tuulikaappi oli ahdas ja vaikeutti pyörätuolia käyttävän sisäänpääsyä.

Opasteiden näkyvyys oli huono kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Usein opaste oli vasta ulko-oven vieressä. Näkyvämmällä tiedottamisella olisi mahdollista lisätä äänestäjien vaali- ja osallistumisoikeuden käyttämistä.

Oikeusasiamies aikoo selvittää Vihdin ja Lohjan vaalijärjestelyissä havaitut puutteet.

Ylös