Kuluttajien mielialat valoisammat kuin koskaan

29.1.2018 klo 11:19 Kotimaa Samuli Rissanen

Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa koko mittaushistorian korkein, 24,2.

Viime vuoden tammikuussa luottamusindikaattori sai arvon 21,0. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,3.

Luottamusindikaattorin osatekijöistä odotukset kuluttajan omasta taloudesta ja yleisestä työttömyyskehityksestä paranivat tammikuussa joulukuuhun verrattuna. Sen sijaan arviot Suomen taloudesta ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista heikkenivät hieman.

Kuluttajat pitivät tammikuussa ajankohtaa hyvin otollisena kestotavaroiden ostamiselle, lainanotolle ja säästämiselle.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden osatekijät säästämismahdollisuuksia lukuun ottamatta vahvistuivat.

Kuluttajat pitivät tammikuussa ajankohtaa hyvin otollisena kestotavaroiden ostamiselle, lainanotolle ja säästämiselle. Työlliset kuluttajat kokivat tammikuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt paljon viime kuukausina.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2.–19. tammikuuta 1 195 Suomessa asuvaa henkilöä.

Ylös