Päivi Räsänen ohjaisi työttömiksi jääneet heille kuuluviin terveystarkastuksiin

9.2.2018 klo 13:44 Politiikka Samuli Rissanen

– Parasta olisi, että heti työttömyyden alussa, esimerkiksi TE-toimistoon ilmoittautuessa, työtön työnhakija ohjattaisiin terveystarkastukseen, kansanedustaja Päivi Räsänen ehdottaa.

Työttömien ohjaaminen heille kuuluviin terveystarkastuksiin kaventaisi Räsäsen mukaan väestön terveyseroja, poistaisi työllistymisen esteitä ja edistäisi väestön sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia.

– Erityisesti syrjäytymisriskissä olevat työttömät pitää tunnistaa varhaisessa vaiheessa. Tarkastuksia tekevien terveydenhuollon ammattilaisten yhteystiedot on saatava oman, alueellisen TE-keskuksen välityksellä ja TE-palveluilla olisi velvoite kertoa työttömille oikeudesta lakisääteiseen terveystarkastukseen.

– Työttömillä on lisääntynyt tarve terveyttä ja työkykyä edistäviin palveluihin. Riski syrjäytymiseen kasvaa, jos sairaudet ja kuntoutustarve jäävät kokonaan tunnistamatta.

Räsänen on jättänyt hallitukselle aiheesta kirjallisen kysymyksen. Hän kysyy, onko hallituksella tietoa siitä, kuinka hyvin kunnat täyttävät lakisääteisen velvollisuutensa työttömien terveystarkastusten järjestämisestä ja miten hallituksessa valvotaan velvollisuuden hoitamista.

– Mitä hallitus aikoo tehdä edistääkseen työterveyshuollon ulkopuolelle jäävien tietoutta oikeudestaan kunnalliseen terveystarkastukseen. Onko hallitus valmis harkitsemaan sitä, että TE-palveluille säädettäisiin velvoite tuoda esiin työttömien oikeus lakisääteiseen terveystarkastukseen, Räsänen kysyy.

Tutkimusten mukaan työttömät voivat keskimäärin huonommin ja ovat sairaampia kuin työlliset. Työttömillä on todettu kansansairauksia, kuten muun muassa sydän- ja verisuonisairauksia, diabetesta, astmaa ja masennusta selvästi keskimääräistä enemmän.

Heikentynyt terveydentila vaikeuttaa työnsaantia ja pitkittynyt työttömyys vaikuttaa haitallisesti ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Työttömyyden pitkittymisen ja toistuvuuden on havaittu myös lisäävän kuolleisuutta, ja vakavimmillaan työttömyys näyttäytyy suurina kuolleisuuseroina työttömien ja työllisten välillä.

– Työttömillä on lisääntynyt tarve terveyttä ja työkykyä edistäviin palveluihin. Riski syrjäytymiseen kasvaa, jos sairaudet ja kuntoutustarve jäävät kokonaan tunnistamatta.

– Työttömät, jotka ovat päässeet heille suunnattuun terveystarkastukseen, ovat kokeneet ne pääsääntöisesti hyödyllisiksi. On kuitenkin käynyt ilmi, että työttömät työnhakijat eivät usein ole tietoisia oikeudestaan terveystarkastukseen, Räsänen muistuttaa.

Osa kunnista on nimennyt työttömien terveystarkastukset tietyille terveydenhoitajille ja tieto tästä on helposti saatavilla esimerkiksi kunnan verkkosivuilla. Näillä paikkakunnilla palvelusta myös tiedetään paremmin.

Joissain kunnissa tarvitaan terveystarkastukseen TE-toimiston lähete, minkä hankkiminen on osalle työttömistä liian suuri kynnys ja vastaanottoaika jää siksi varaamatta.

– Vaarana on se, että meillä on tulevaisuudessa kasvava joukko työttömiä, joiden työllistymisen vaikeus kasvaa.

 

Ylös