Saksan uutta EU-linjaa on vastustettava

16.2.2018 klo 18:33 Kolumnit Peter Östman

Saksan hallitusneuvotteluissa SDP:llä oli hyvä neuvotteluasema. Se sai EU:n yhdentämisessä läpi linjauksia, jotka pitkälti noudattavat komission esityksiä.

Hallitussopimuksen mukaan Saksa lisää rahoitusta EU:n budjettiin ja myöntyy komission esittämään erilliseen euroalueen budjettilinjaan, josta kehitetään myöhemmin eruoalueen oma budjetti. Euroopan vakausmekanismista EVM:stä pitäisi hallitussopimuksen mukaan tehdä Euroopan Valuuttarahasto. Yhteisvastuun vastapainoksi halutaan yhä enemmän kontrolloida ja koordinoida jäsenmaiden budjetteja.

Tällainen joidenkin jäsenmaiden akseli ja valta-asema on vastoin jäsenmaiden tasavertaisuuden periaatetta. Ei voi olla niin, että jotkin isot jäsenmaat määrittävät EU:n suunnan ja muiden on vain kiltisti seurattava. KD ei hyväksy tällaista kehitystä!

Mitä tämä tarkoittaisi Suomelle? Voiko hallitus hyväksyä tällaisia ehdotuksia, jotka isäisivät Suomen taloudellisia vastuita? Kuinka paljon nettomaksumme kasvaisi? KD ei ainakaan voi kannattaa tällaisia nettomaksuosuuttamme ja yhteisvastuuta lisääviä esityksiä.

SDP sai lisäksi Saksan tavoitteeksi finanssitransaktioveron entisiä kaavailuja suurempana, mutta siinähän Suomi ei ole mukana.

Suomen perinteisen kumppanin Saksan näin asettuessa kärkeen Euroopan unionin syventämiskehityksen ajamisessa olisi hallituksen syytä ilmoittaa selkeästi mikä on Suomen linja näissä kysymyksissä.

Saksan SDP:n nykyisen puheenjohtajan Martin Schulzin tavoitteena ovat Euroopan Yhdysvallat. Kehitystä vietäisiin eteenpäin vahvistamalla Ranskan ja Saksan akselia. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin linjaukset veivät näin voiton.

Tällainen joidenkin jäsenmaiden akseli ja valta-asema on vastoin jäsenmaiden tasavertaisuuden periaatetta. Ei voi olla niin, että jotkin isot jäsenmaat määrittävät EU:n suunnan ja muiden on vain kiltisti seurattava. KD ei hyväksy tällaista kehitystä!

Ylös