KD: Yhteisvastuuta EU:ssa ei pidä lisätä

22.2.2018 klo 11:55 Ulkomaat Esa Erävalo

Suomen jäsenmaksua Euroopan unionille ei pidä suostua nostamaan, kun nyt neuvotellaan seuraavasta unionin rahoituskehyskaudesta, katsoo Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä.

Vääntö seuraavasta vuoden 2020 jälkeen sovellettavasta rahoituskehyskaudesta on kova, kun Ison-Britannian maksuosuus EU:n budjettiin poistuu. KD:n eduskuntaryhmän mielestä tuota poistumaa ei pidä korvata nostamalla muitten jäsenmaiden, kuten Suomen, maksuosuutta.

Vaadimme hallitukselta rohkeutta ajaa Suomen etua Brysselissä. – Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

Brexitin takia ei EU:n budjetin osuutta jäsenmaitten yhteenlasketusta bkt:sta pidä nostaa nykyisestä noin yhdestä prosentista. On torjuttava myös yritykset muuttaa Suomelle epäedullisemmiksi niitä perusteita, joilla määräytyvät maksut EU:n budjettiin ja sieltä jäsenmaiden tukiin ja hankkeisiin.

– Vaadimme hallitukselta rohkeutta ajaa Suomen etua Brysselissä, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä toteaa.

KD:n eduskuntaryhmän mukaan Suomen pitää korostaa EU:ssa markkinatalouden perusperiaatteita, sijoittajavastuuta, markkinakuria ja jäsenmaiden oman vastuun merkitystä. Siksi komission esitykset yhteisvastuun lisäämisestä Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:ssa on torjuttava.

– EMU:lle ei pidä luoda budjettilinjaa EU:n budjetin sisälle, ei talous- ja finanssiministeriä tai -ministeriötä, ei yhteisvastuullista Euroopan valuuttarahastoa, eikä yhteistä velkajärjestelymekanismia. On päinvastoin korostettava jäsenmaiden vastuuta omasta taloudestaan.

Saksan hallitussovun mukaan EU:n yhdentymiskehitystä viedään eteenpäin Ranska-Saksa -akselia voimistamalla. Linjauksia ovat pohjustaneet liittokansleri Angela Merkelin ja presidentti Emmanuel Macronin tapaamiset.

 

Ylös