Apteekin asiakkaat ovat tyytyväisiä sähköiseen reseptiin

26.2.2018 klo 09:15 Kotimaa Samuli Rissanen

Suomalaisten apteekkien asiakkaat ovat tyytyväisiä sähköisen reseptin käyttöönottoon ja kokevat harvoin ongelmia asioidessaan sähköisellä reseptillä apteekissa. Asiakkaiden kokemuksia selvitettiin äskettäin julkaistussa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa.

Apteekin asiakkaista 96 prosenttia oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä sähköiseen reseptiin. Vain joka kymmenes oli kokenut sähköiseen reseptiin liittyviä ongelmia viimeisimmällä apteekkikäynnillään.

Yleisimmät ongelmat liittyivät siihen, että reseptillä ei ollut enää jäljellä lääkettä tai resepti oli vanhentunut asiakkaan tietämättä. 79 prosentille oli kerrottu apteekkikäynnin yhteydessä reseptille jäljelle jäävä lääkemäärä.

Puolet asiakkaista kertoi pysyvänsä ajan tasalla sähköisten reseptiensä tiedoista kysymällä apteekista.

Puolet asiakkaista kertoi pysyvänsä ajan tasalla sähköisten reseptiensä tiedoista kysymällä apteekista. 45 prosenttia seurasi reseptitietojaan myös lääkepakkaukseen kiinnitetystä tarrasta ja 38 prosenttia Omakanta-internetpalvelusta.

Apteekki ja pakkaukseen kiinnitetty tarra olivat tiedonlähteinä tavallisimmin 75 vuotta täyttäneille, kun taas Omakantaa käyttivät selvästi enemmän nuoremmat asiakkaat.

Puolet asiakkaista oli uusinut sähköisiä reseptejään apteekin kautta. Heistä 92 prosenttia kertoi uusimisen sujuneen ongelmitta. Tavallisimpia ongelmia olivat pitkät odotusajat, lääkkeen loppuminen ennen uusimista tai epäselvyys reseptin uusimisen tilasta.

Joka kolmas oli ostanut lääkkeitä sähköisellä reseptillä jonkun toisen puolesta. Heistä 94 prosenttia koki toisen puolesta asioinnin sujuneen hyvin. Joillekin ongelmia aiheutti tietämättömyys asiointiin vaaditusta kirjallisesta suostumuksesta. Lisäksi vanhemmat kokivat ongelmalliseksi lasten reseptitietojen puuttumisen Omakanta-palvelusta.

Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena syksyllä 2015 ja se on osa laajempaa Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella tehtävää tutkimusprojektia, jossa selvitetään, ovatko sähköiselle reseptille laissa asetetut tavoitteet toteutuneet lääkkeen määrääjien, apteekkien ja lääkkeiden käyttäjien näkökulmista.

Tutkimusta rahoittaa Kela.

Ylös