”Tarvitaan sosiaaliturvan uudistus, joka yhdistää perustuet ja asumistuen”

27.2.2018 klo 13:41 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen toivoo sosiaaliturvan pikaista uudistamista. Hänen mukaansa perustuet ja asumistuki pitäisi yhdistää.

–  Tarvitsemme todellisen perusturvauudistuksen, joka yhdistää sosiaaliturvan perustukimuodot ja asumisen tuet yhteen, kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen sanoo.

Hänen mukaansa kristillisdemokraattien Kannustavan perusturva -mallin mukaisen uudistuksen myötä päästäisiin eroon köyhyyttä lisäävistä kannustinloukuista. Yksi tuki yhden luukun periaatteella ja tuen automaattinen laskenta vähentäisi byrokratialoukkuja ja tekisi työnteosta aina kannattavaa.

Tällä hetkellä sosiaaliturva on Laukkasen mukaan kaikkein heikoimmassa tilanteessa olevien kannalta riittämätön, ja se on jäänyt jälkeen elinkustannusten noususta. Tämä näkyy selkeimmin leipäjonoissa, joissa on yhä enemmän mukana pienituloisia yksinhuoltajia, eläkeläisiä ja opiskelijoita.

Sosiaaliturvajärjestelmä on nykyisellään monimutkainen ja sitä osaavat heikoiten hyödyntää ne, jotka apua kipeimmin tarvitsevat

Sosiaaliturvajärjestelmä on nykyisellään monimutkainen ja sitä osaavat heikoiten hyödyntää ne, jotka apua kipeimmin tarvitsevat ja jotka ovat digisyrjäytyneitä.

Samaan aikaan osa työvoimasta on oppinut käyttämään sosiaaliturvaa hyväkseen, koska etenkään matalapalkkaisen työn vastaanottaminen ei ole monissa elämäntilanteissa taloudellisesti kannattavaa.

– Tällainen tilanne on niin yhteiskunnan kuin yksilönkin kannalta kestämätön pitemmällä tähtäimellä, Laukkanen toteaa.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän järjestää tänään eduskunnan kansalaisinfossa aiheesta perusturvaillan.Tilaisuudessa kuullaan muun muassa tutkimusprofessori Olli Kankaan ajatuksia sosiaaliturvan kehittämisestä.

Kannustava perusturva –mallia, jonka on tarkoitus antaa vastauksia moniin nykyisen sosiaaliturvan ongelmiin.

Laukkasen mukaan malli huomioi nykyistä paremmin ihmisen kokonaistilanteen ja tukee yhdessä asumista. Uusi järjestelmä kannustaa vastaanottamaan lyhytaikaista työtä, kun pelkoa etuuksien takaisinperinnästä ja tukien maksuviiveistä ei ole nykyiseen tapaan.

Kannustava perusturva-malli tarvitsee tuekseen kansallisen tulorekisterin, jonka on määrä tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Tulorekisteriin kerätään ajantasaiset tiedot suomalaisten saamista palkkatuloista ja sosiaalietuuksista, jonka vuoksi myös yleistuen käyttöönotto tulisi mahdolliseksi. Olosuhdemuutosten päivittäminen järjestelmään olisi lisäksi helppoa, ja luukulta toiselle juokseminen vähenisi.

Laukkanen korostaa, että perusturvauudistuksen lisäksi tulee lisätä perusturvan varassa olevien ihmisten henkilökohtaista tukea, palveluita ja ohjausta.

–  Mallia voitaisiin ottaa Pirkanmaalla aloitetusta työllistämiskokeilusta, jossa jokaisella työttömällä on mahdollisuus saada oma valmentaja henkilökohtaisena lähipalveluna.

Ylös