Ei myytävänä -kansalaisaloite puhemiehelle – ”Kilpailutukset kaventavat vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta”

7.3.2018 klo 15:31 Politiikka Kristiina Kunnas

Ei myytävänä -kansalaisaloite luovutettiin tänään keskiviikkona eduskunnan puhemiehelle. Aloitteen tavoitteena on lopettaa vammaisten henkilöiden välttämättömän avun kilpailuttaminen. – Kilpailutusmenettely on kestämätön tapa järjestää vammaisten henkilöiden elämänmittaisia, välttämättömiä avun ja tuen tarpeiden palveluja, aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Markku Virkamäki muistuttaa.

Ei myytävänä -kansalaisaloite luovutettiin tänään eduskunnan puhemiehelle Paula Risikolle.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus toimi aloitteen suojelijana.
Lääkäri-kansanedustaja Tanuksen mukaan palveluiden kilpailuttaminen rikkoo Suomen ratifioimaa YK:n yleissopimusta, vammaisten ihmisten oikeuksista.

– Kilpailutukset kaventavat vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja heikentävät heidän elämänlaatuaan, Tanus toteaa.

Aloitteen tavoitteena on lopettaa vammaisten henkilöiden välttämättömän avun kilpailuttaminen. Aloitteen panivat kesäkuussa 2017 liikkeelle Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta.

Kansalaisaloite vaatii julkisia hankintoja koskevaan lakiin tarkennusta. Hankintalain mukaista kilpailutusta ei saa soveltaa koko elämän mittaisten asumista, henkilökohtaista apua ja puhevammaisten tulkkausta koskevien palveluiden hankintaan.

Kansalaisaloitteen ensimmäinen allerkirjoittaja on Markku Virkamäki, joka toimii kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan työvaliokunnan puheenjohtajana.

– Kilpailutusmenettely on vammaisten ihmisten palveluiden järjestämisen keskeinen kipukohta. Se on kestämätön tapa järjestää vammaisten henkilöiden elämänmittaisia, välttämättömiä avun ja tuen tarpeiden palveluja, Virkamäki muistuttaa.

Kilpailutusmenettely on vammaisten ihmisten palveluiden järjestämisen keskeinen kipukohta. Se on kestämätön tapa järjestää vammaisten henkilöiden elämänmittaisia, välttämättömiä avun ja tuen tarpeiden palveluja. – Markku Virkamäki

Ei myytävänä -kansalaisaloite keräsi yhteensä 72 059 kannattajaa. Se on vammaisten ihmisten ja läheisten kansanliike.

– Koskaan yli 20-vuotisen työurani aikana Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä eivät vammaiset henkilöt ja heidän perheensä ole olleet näin laajasti yhteydessä minuun. He ovat halunneet tuoda kokemuksensa oikeuden loukkauksista esiin, Palvelusäätiön toimitusjohtajana työskentelevä Virkamäki kertoo.

Tällä hetkellä palveluiden käyttäjällä ei ole osallisuutta kilpailutusmenettelyssä. Hankintalaki tarjoaa asianosaisuuden vain kunnille ja KELAlle tilaajina sekä palveluntuottajille. Palvelun käyttäjille on varattu kohteen tai kauppatavaran osa tai paikka, johon kansalaisaloitteemme nimi viittaa.

Kilpailuttamismenettelyssä vammaisilla henkilöillä ja heidän läheisillään ei ole oikeussuojakeinoja, mikä on syvästi länsimaisen demokratian sekä oikeusvaltion vastainen tilanne.

Aloitteen suojelija, kansanedustaja Sari Tanus huomauttaa, että syrjään joutuminen oman elämän ratkaisuista ja omissa asioissaan aiheuttaa voimattomuutta, ahdistusta ja kipua. (Kuva Jukka Salmi)

Tanus huomauttaa, että syrjään joutuminen oman elämän ratkaisuista ja omissa asioissaan aiheuttaa voimattomuutta, ahdistusta ja kipua.

– Syrjäyttäminen syö hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä niin vammaisten henkilöiden kuin läheistenkin osalta. Nämä asiat ovat nousseet kansalaisaloitteen yhteydessä voimakkaasti esiin, kansanedustaja Sari Tanus kertoo.

Kansainvälisen ja kansallisen vammaisliikkeen keskeinen tunnuslause on ”Ei mitään meille ilman meitä”.

Myös Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Kilpailutusmenettelyn aikaansaama osattomuus on jyrkässä ristiriidassa sopimuksen hengen ja kirjaimen kanssa.

Ei myytävänä -kansalaisaloitte on hallituksen valinnanvapausehdotuksen hengen mukainen. Palvelun laadun valinta ja valvonta kannattaa antaa palvelun käyttäjille ja läheisille, Markku Virkamäki muistuttaa.

Kansalaisaloite etenee nyt eduskunnan käsiteltäväksi.

– Pidän tärkeänä siirtyä nykyisestä kilpailuttamismenettelystä kestävämpään järjestämistapaan, toteaa kansanedustaja Sari Tanus, joka toimii aloitteen suojelijana.

 

KVANK – Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) on kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto.

 

Ylös