Ylen kysely: Valtaosa kokoomuksen kansanedustajista äänestänee valinnanvapauslakiesityksen puolesta

8.3.2018 klo 10:16 Politiikka Samuli Rissanen

Yle päätti tehdä soittokierroksen kokoomuksen kansanedustajille sen jälkeen, kun kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ilmoitti viime viikolla, että hän aikoo äänestää hallituksen sote-uudistusta vastaan.

Valtaosa kokoomuksen kansanedustajista on sote-uudistuksen takana nyt, kun hallituksen esitys soten valinnavapaudesta on tulossa eduskuntaan, kertoo Yle soittokierroksensa perusteella.

Yle kysyi kokoomuksen eduskuntaryhmän jäseniltä muun muassa sitä, aikovatko he tämänhetkisten tietojen valossa äänestää valinnanvapausesityksen puolesta.

Yle tavoitteli 38:aa kokoomuksen kansanedustajaa ja tavoitti heistä 33.

Vastanneista 25 kertoi äänestävänsä esityksen puolesta. Osa vastaajista kertoi kantansa äänestyspäätösten suhteen olevan ehdollinen, koska viimeisintä hallituksen esitystä eduskunnalle ei kyselyn tekohetkellä ollut annettu.

Yle kysyi asiaa sen jälkeen, kun kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ilmoitti viime viikolla, että hän äänestää uudistusta vastaan.

Lepomäen mielestä sote- ja maakuntauudistusta ei pidä viedä eteenpäin, koska se ei saavuta säästötavoitteita, uudistus voi törmätä EU-oikeuteen, eivätkä asiakkaiden hoidon laatu tai saatavuus uudistuksessa parane.

 

Suurin osa aikoo äänestää lakiesityksen puolesta, muttei ehdoitta

Valtaosa Ylen tavoittamista kokoomuksen kansanedustajista (25 vastaajaa) kertoi nykytietojen valossa äänestävänsä valinnanvapauslakiesityksen puolesta.

Osa vastaajista kertoi kantansa äänestyspäätösten suhteen olevan tässä vaiheessa vielä ehdollinen, koska viimeisintä hallituksen esitystä eduskunnalle ei vielä kyselyn tekohetkellä ollut annettu. Ylen tietojen mukaan lakiteksti on pääpiirteissään pysynyt samana.

Viisi kokoomuksen kansanedustajaa ei halunnut ottaa asiaan kantaa ja kaksi kansanedustajaa sanoi, ettei osaa vielä sanoa kantaansa suuntaan tai toiseen.

Ylen kyselyssä ainoastaan yksi kansanedustaja, Elina Lepomäki, ilmoitti äänestävänsä nykytietojen valossa valinnanvapauslakiesitystä vastaan.

Suurin osa vastaajista (22 vastaajaa) vastasi myöntävästi, kun heiltä kysyttiin, uskovatko he sote-uudistuksen toteutuvan vielä tällä hallituskaudella.

Kokoomuspoliitikkojen kanta sote-uudistukseen on merkittävä koko uudistuksen toteutumisen kannalta. Viime kesänä perussuomalaisen puolueen hajoaminen kutisti hallituspohjaa, ja nyt hallituksen takana on 106 kansanedustajaa, joista puhemies Paula Risikko ei äänestä.

Lakiesityksen kaatumiseen riittäisi se, että kuusi kansanedustajaa hallituspuolueista äänestäisi sitä vastaan yhtenäisen opposition lisäksi.

Hallituksen odotetaan antavan sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevan lakiesityksensä eduskunnalle tänään.

Ylös