Ilmastopolitiikan seurantaan tarvitaan konkretiaa: kuinka monta sähköautoa on myyty tai kuinka monta biokaasulaitosta perustettu?

13.3.2018 klo 20:59 Politiikka Samuli Rissanen

Eduskunta kävi tänään keskustelua ilmastonmuutoksesta valtioneuvoston suunnitelman pohjalta. Suunnitelmassa pohdittiin keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikkaa vuoteen 2030.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanuksen mukaan ilmastopolitiikan ja päästövähennysten kokonaisarviointi voi olla vaikeaa, koska päästöjä tarkastellaan erikseen päästökauppasektorilla, taakanjakosektorilla ja maankäyttösektorilla.

Pariisin tavoitteen saavuttaminen edellyttää Suomen ja muiden kehittyneiden maiden osalta jopa 60 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä.

– Tavoite on haastava. Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on kuitenkin samalla mahdollisuus. Se luo perustaa cleantech-yritysten kasvulle ja synnyttää uusia vientimahdollisuuksia, Tanus sanoi.

Energianeuvonta ja energiatehokkuusavustukset ovat osoittautuneet tehokkaiksi keinoiksi energiaremonttien edistämisessä.

Hän toivoi ilmastopolitiikan seurantaan konkretiaa.

– Kuinka monta sähköautoa on myyty tai kuinka monta biokaasun tuotantolaitosta perustettu. Näin voimme paremmin arvioida, edellyttääkö tavoitteiden saavuttaminen uusia toimenpiteitä tai lisämäärärahoja.

Energianeuvonta ja energiatehokkuusavustukset ovat osoittautuneet tehokkaiksi keinoiksi energiaremonttien edistämisessä.

– Siksi onkin kummallista, että juuri näitä avustuksia on karsittu, Tanus kritisoi.

Hän muistutti niin ikään, että energiatehokkuusvaatimusten kiristyminen ja sähköisen henkilöautoliikenteen edellyttämän infran rakentaminen vaativat lähitulevaisuudessa merkittäviä panostuksia taloyhtiöissä.

Kristillisdemokraattien mielestä autojen romutuspalkkiota tulisi harkita myös yhteiskäyttöauto-palvelujen, julkisen liikenteen matkalippujen, sekä sähköavusteisten polkupyörien hankintatukena.

– Panostukset sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön edistämiseen eivät ole vielä riittävällä tasolla, Tanus muistuttaa.

Esimerkiksi potentiaalia biokaasutuotannon kasvattamiseen on huomattavasti enemmän kuin selonteossa mainitaan.

– Toivomme myös toimenpiteitä, jotka edistävät aurinkosähkön laajamittaisempaa hyödyntämistä, Tanus kertoo.

Ylös