Päivi Räsäsen mukaan soten ongelmakohdat ovat keskustan raskas maakuntahallinto ja kokoomuksen valinnanvapaus

14.3.2018 klo 16:54 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen nostaa halituksen sote-lakipaketin ongelmakohdiksi keskustan haluaman raskaan maakuntahallinnon ja kokoomuksen palveluja pirstaloittavan valinnanvapausmallin.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen mukaan eduskunta on sote-lakien kanssa vaikean haasteen edessä. Hallitus toi tänään eduskunnan keskusteltavaksi vuosi sitten perustuslakivaliokuntaan karahtaneen ja nyt korjatun valinnanvapausmallin.

Räsäsen mukaan edustajien on nyt arvioitava, hyväksyykö se puutteita sisältävän hallituksen esityksen vai rakennetaanko uutta.

– Nyt oleellista on, että ei juututtaisi poliittisiin arvovaltakiistoihin, vaan ollaan valmiit korjaamaan puutteet eduskuntakäsittelyssä

Räsäsen mukaan hallituksen sote-mallissa on hyviäkin puolia, kun järjestämisvastuu siirtyy kunnilta leveämmille harteille. Ongelmakohdat puolestana löytyvät uudistuksen poliittisten tavoitteiden ympäriltä.

Keskustan raskas maakuntahallinto on Räsäsen mukaan ongelma, sillä asiantuntijat ovat arvioineet, että tavoitteet toteutuisivat huomattavasti pienemmällä määrällä järjestämisvastuussa olevia alueita.

Viime kaudella Räsäsen esilläpitämä viiden erityisvastuualueen sote-malli olisi ollut tällainen.

Toinen suuri ongelmakohta liittyy Räsäsen arvion mukaan kokoomuksen vaatimaan valinnanvapauteen, joka kuitenkin uhkaa pirstaloittaa palvelukenttää.

Sote-uudistusta arvioivassa parlamentaarisessa seurantaryhmässä vaikuttava Räsänen tuntui asettavan toiveita sote-lakien valiokuntakierrokseen.

– Nyt oleellista on, että ei juututtaisi poliittisiin arvovaltakiistoihin, vaan ollaan valmiit korjaamaan puutteet eduskuntakäsittelyssä, Räsänen toivoo.

Ylös