Toteutuvatko korjatussa sote-mallissa integraatio, yhdenvertaiset palvelut ja kustannusten hillintä?

14.3.2018 klo 17:30 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustajat Sari Tanus ja Peter Östman epäilevät, saavutetaanko sote-uudistukselle asetetut keskeiset tavoitteet nyt käsillä olevalla mallilla.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman muistutti eduskuntaa, että kaikkien puolueiden yhteisinä sote-tavoitteina ovat olleet yhdenvertaiset palvelut, integraatio ja kustannusten hillintä.

Hän pyysi hallitusta arvioimaan, mitä näille tavoitteille tapahtuu parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä olevalla sote-mallilla.

– Analysoikaa, kun meillä on 311 kuntaa ja kasvukeskuksia vähän. Pieniä kuntia on 200, Östman huomautti.

Myös kansanedustaja Sari Tanus muistutti, että ihmisten pitää päästä avun piiriin, tutkimuksiin ja hoitoon silloin, kun on tarve, riippumatta siitä, missä päin maata asutaan.

Hoitopolkujen pitäisi olla selkeitä ja joustavia integroiden perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut tarpeen mukaan.

Tanus epäili, saavutetaanko keskeiset tavoitteet nyt käsillä olevalla mallilla.

– Tästä on suurta epäilyä, monet pitkän linjan asiantuntijatkin ovat kriittisesti esittäneet, että tavoitteisiin ei näillä malleilla päästä.

Tanuksen mukaan asiantuntijoita on kuultava laajalti.

– Eikä vain kuultava, vaan myös kuunneltava ja otettava heidän arviot tosissaan.

Keskustelu hallituksen korjatusta valinnanvapausesityksestä käytiin eduskunnan suuressa salissa tänään iltapäivällä. Lähetekeskustelun jälkeen lakipaketti lähtee valiokuntakierrokselle.

Hallituksen asettama tavoite on, että valiokuntakäsittelyn jälkeen laki palautuu suureen saliin päätöksentekoa varten touko-kesäkuun vaihteessa.

Ylös