”Ihmisten päästävä tutkimuksiin ja hoitoon silloin, kun on tarve, riippumatta asuinpaikasta”

16.3.2018 klo 09:27 Politiikka KD Lehti

KD:n lääkäri-kansanedustaja Sari Tanus toteaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus pitää toteuttaa hallitusti porrastaen pidemmällä aikavälillä ja alkuperäiset tavoitteet kärjessä.

– Ihmisten pitää päästä avun piiriin, tutkimuksiin ja hoitoon silloin, kun on tarve, riippumatta siitä, missä päin maata asuvat, painottaa Tanus.

Sosiaali-ja terveysvaliokunnan varajäsen Tanuksen mukaan järjestelmän tulee olla asiakaslähtöinen, asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti huomioiva. Hoitopolkujen on oltava selkeitä ja joustavia yhdistäen perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja tarpeen mukaan.

– Uudistus on tärkeä, mutta se pitää toteuttaa hallitummin, pidemmällä aikavälillä porrastaen ja  alkuperäiset, keskeiset tavoitteet kärjessä

Heikommassa asemassa olevista, niin ikäihmisistä, lapsista kuin erityistuen tarpeessa olevista tulee järjestelmässä erityisesti huolehtia. Ennaltaehkäisyä, ennakointia tulee painottaa ja uusia teknologioita hyödyntää. Näin pitäisi päästä taittamaan myös kustannusten nousu.

Tanus kritisoi useiden hallituspuolueiden edustajien ajatustapaa, pyrkimystä viedä sote nyt maaliin ja korjata epäkohtia sitten myöhemmin. Tehtyjä linjauksia ei välttämättä kuitenkaan voida muuttaa myöhemmin, vaikka enemmistön tahtotila niin olisikin.

– On ovia, muun muassa terveydenhuollon yksityistämiseen liittyen, joita avaamisen jälkeen ei voida enää pistää kiinni. EU-säädökset tulevat tässä vastaan, avattuja markkinoita ei voida sulkea, Tanus sanoo.

Riittäviä resursseja, erityisesti keskeisten tietojärjestelmien valmiuksien osalta, ei ole tämän mittaluokan muutoksen käytännön toteutukseen.

Maakunnat tarvitsevat valtavasti asiantuntemusta huomioidakseen kaikki toimintaan ja sen tasapainoiseen rahoitukseen vaikuttavat tekijät ja viedäkseen uudistuksen sujuvaan käytännön toteutukseen.

Vaarana on myös, että matkalla tuhotaan sitäkin, mikä toimii jo nyt hyvin tai ainakin kohtalaisesti.

– Uudistus on tärkeä, mutta se pitää toteuttaa hallitummin, pidemmällä aikavälillä porrastaen ja  alkuperäiset, keskeiset tavoitteet kärjessä. Päätökset on tehtävä asiantuntijoiden näkemyksiin, myös kentän ja käytännön toimijoiden näkemyksiin perustuen, eikä poliittisten ryhmien linjauksiin pohjautuen, Tanus linjaa.

Tanus sanoo, että demokraattisessa, kansainvälisiä säädöksiä ja ohjeita noudattavassa yhteiskunnassa maakuntavaalit eivät voi olla vajaan 4 kuukauden kuluttua lakien voimaantulon jälkeen. Tanus haluaakin maakuntavaaleja on siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan, eduskuntavaalien yhteyteen.

Jos maakuntamalliin ja soteuudistukseen sotekeskuksineen mennään, pitää niiden toiminta saada vakiinnutettua ja heikot kohdat korjattua, ennen laajempaa, velvoittavaa valinnanvapautta.

– Nyt esitettyihin maakunta-, sote- ja valinnanvapauslakeihin liittyy niin paljon kysymysmerkkejä, haasteita käytännön toteutukseen liittyen ja niin paljon kriittisiä asiantuntija ääniä, ettei esityksiä voi suoraltaan, tässä aikataulussa kannattaa.

– Katsotaan, saadaanko valiokuntakäsittelyssä niihin parannuksia, Tanus toteaa.

Ylös