Finanssivalvonta kiristää ruuvia – lainakatto kiristyy muiden kuin ensiasuntojen osalta

19.3.2018 klo 11:19 Kotimaa KD Lehti

Heinäkuun alussa voimaan tuleva lainakatto merkitsee sitä, että asuntolainan määrä saa olla enintään 85 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta lainaa myönnettäessä. Tavoitteena hillitä kotitalouksien velkaantumista.

Finanssivalvonta pyrkii suitsimaan kotitalouksien velkaantumista napakoin ottein. Se kertoi tänään kiristävänsä lainakattoa muiden kuin ensiasunnon hankintaa varten otettujen lainojen osalta 5 prosenttiyksiköllä 85 prosenttiin.

Lainakatto merkitsee sitä, että asuntolainan määrä saa olla enintään 85 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta lainaa myönnettäessä. Asunnon ostajalla pitää siis olla vähintään 15 prosenttia omia säästöjä tai riittävästi muita vakuuksia. Nyt tehty päätös tulee voimaan heinäkuun alussa.

Finanssivalvonnan mukaan kotitalouksien velka on nyt historiallisen korkealla tasolla ja kasvaa edelleen. Valvoja arvioi myös, että kotitalouksien velkaantuneisuus on Suomen rahoitusjärjestelmän merkittävin haavoittuvuus.

Ensiasunnon hankintaan otettavien asuntolainojen osalta enimmäisluototussuhde pysyy ennallaan 95 prosentissa. Päätöksellä ylläpidetään Finanssivalvonnan mukaan ensiasunnon ostajien pääsyä asuntomarkkinoille.

Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtajan Olli Rehnin mukaan enimmäisluototussuhteen kiristämisellä pyritään hillitsemään kotitalouksien velkaantuneisuuden kasvua.

Velkaantumistahtia voivat kiihdyttää nopeutunut talouskasvu, poikkeuksellisen matalat korot ja kuluttajien vahva luottamus.

Finanssivalvonnan mukaan kotitalouksien velka on nyt historiallisen korkealla tasolla ja kasvaa edelleen. Valvoja arvioi myös, että kotitalouksien velkaantuneisuus on Suomen rahoitusjärjestelmän merkittävin haavoittuvuus.

Velkaantuneisuusaste on noussut noin kahdenkymmenen vuoden ajan ja se saavutti vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä 128 prosentin tason. Asuntolainakannan kasvun ohella nousuun on vaikuttanut asuntoyhteisölainojen ja kulutusluottokannan voimakas kasvu.

Velkaantumisen pitkäaikaista kasvua ja historiallisen korkeaa tasoa voidaan pitää poikkeuksellisina. Velkaantuneisuuden arvioidaan jatkuvan noususuhdanteessa.

Finanssivalvonta kehottaa edelleen pankkeja välttämään vallitsevista käytännöistä poikkeavia, hyvin pitkiä takaisinmaksuaikoja sekä ilman erityisiä syitä myönnettäviä pitkiä lyhennysvapaita.

Lähde: STT–Olli Kuivaniemi

 

Ylös