”Ilman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sote-uudistus ei onnistu”

19.3.2018 klo 14:51 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah vaatii terveyden edistämisen nostamista sote-uudistuksen keskiöön ja sen kannustimen parantamista.

– Ilman terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn ottamista tosissaan sote-uudistus ei tule onnistumaan, olipa malli mikä hyvänsä, Essayah summasi.

Ikäihmisten arkiliikunnan tukemisella voidaan vaikuttaa lihasvoiman ja tasapainon parantumiseen.

Hän pitää eritysen tärkeänä ikäihmisten toimintakyvyn edistämistä. Esimerkiksi ikäihmisten arkiliikunnan tukemisella voidaan vaikuttaa lihasvoiman ja tasapainon parantumiseen.

– Liikunta hidastaa toimintavajausten syntyä ja parantaa omatoimisuutta. Tällä puolestaan on suuri merkitys vanhustenhoidon kustannusten kasvun hillitsemisessä, muistutti Essayah.

Haasteena on, että sote-uudistuksessa vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien järjestettäväksi.

– Maakunnissa pitäisi ratkaista, miten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toteutuu osana järjestämistehtävää, ja miten varmistetaan toimeenpanon johtaminen, Essayah muistutttaa.

Muutoksessa olisi hänen mukaansa tärkeä varmistaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja ehkäisevät palvelut muodostavat jatkossakin kansalaisen kannalta vaikuttavan kokonaisuuden ja että vastuu ja resurssit säilyvät.

Maakuntien rahoituslaissa on kaavailtu terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen yhden prosentin  hyte-kerrointa, mutta se on Essayah’n mielestä riittämätön luomaan todellista kannustinta laaja-alaisen ja poikkihallinnollisen tehtävän toteuttamiseen.

Ylös