Kaksi kolmasosaa pk-yrityksistä työllistäisi enemmän, jos normeja olisi vähemmän

28.3.2018 klo 11:32 Kotimaa Samuli Rissanen

63 prosenttia pk-yrityksistä sanoo työllistävänsä enemmän, jos normeja olisi vähemmän, kertoo tuore Yrittäjägallup. Suomen Yrittäjät vaatii, että yritysten sääntelykustannuksia on vähennettävä 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Yrittäjien teettämän kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa pk-yrityksistä sanoo työllistävänsä enemmän, jos normeja olisi vähemmän. Kantar TNS:n helmi-maaliskuussa tekemään kyselyyn vastasi 1015 pk-yrityksen edustajaa.

Suomen Yrittäjät esittää, että jos uusi sääntely aiheuttaa yritykselle euron lisäkustannuksen, yrityksille koituvia kustannuksia on vähennettävä toisaalla kahden euron verran.

Yrittäjien mukaan lainsäädäntö tulee uudistaa siten, että yrityksiä koskevat velvoitteet ovat kannettavissa myös pienimmissä yrityksissä, edellyttää Suomen Yrittäjät tuoreessa Suomi – yritysmyönteisen sääntelyn kärkimaa 2025 -julkaisussaan.

– Iso osa nykysääntelystämme on laadittu maailmaan, jossa kuluttajien ja työntekijöiden vastinparina oli suuri yritys. Pienten yritysten määrä on kasvanut voimakkaasti tämän jälkeen

– Jotta pk-yritykset voivat menestyä, yksittäisten pykälien ja normien purkaminen ei riitä. Tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia lainsäädäntöprosessiin, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Iso osa nykysääntelystämme on laadittu maailmaan, jossa kuluttajien ja työntekijöiden vastinparina oli suuri yritys. Pienten yritysten määrä on kasvanut voimakkaasti tämän jälkeen, hän muistuttaa.

Alle kymmenen hengen mikroyrityksiä, joihin massiiviset velvoitteet osuvat kipeimmin, on 93,3 prosenttia Suomen yrityksistä.

Kantar TNS:n tekemän Yrittäjägallupin mukaan neljännes yrityksistä kärsii kuntien tai valtion elinkeinotoiminnasta. Yrittäjät esittää, että valtio ja kunnat luopuvat sellaisesta liiketoiminnasta, jota yksityiset yritykset hoitavat, usein tehokkaammin ja laadukkaammin.

Kantar TNS:n tekemän Yrittäjägallupin mukaan neljännes yrityksistä kärsii kuntien tai valtion elinkeinotoiminnasta. Yrittäjät esittää, että valtio ja kunnat luopuvat sellaisesta liiketoiminnasta, jota yksityiset yritykset hoitavat, usein tehokkaammin ja laadukkaammin.

Yrittäjien mukaan julkisen sektorin ei pidä viedä tilaa yrittäjyydeltä ja jäykistää markkinoita pitämällä yllä omaa elinkeinotoimintaa tai ylikunnallisia yhtiöitä aloilla, jotka toimivat yksityisestikin.

Lisäksi hankintalain sidosyksikkörajaa pitäisi alentaa kohti nollaa, ja hankintojen jakamista osiin lisättävä.

Yrittäjägallup selvittää Pk-yrittäjien mielipiteitä ja näkemyksiä ajankohtaisista aiheista.

Kantar TNS toteuttamaan tutkimukseen vastasi helmi-maaliskuun vaihteessa yhteensä 1015 yrityksen edustajaa.

 

Ylös