KD lausunnossaan: Päivähoidon laadulle tärkeintä on riittävä henkilöstön määrä

5.4.2018 klo 16:48 Politiikka Merja Eräpolku

Hallituksen esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi on tulossa eduskunnan käsittelyyn vielä kevään aikana. Maaliskuun puolivälissä päättyi esitysluonnosta koskeva lausuntokierros. KD esittää, että lasten enimmäislukumäärä hoitajaa kohti tulee säätää lain tasolla.

– Emme kannata päivähoidon henkilöstön minimimitoituksesta poikkeamisen mahdollistamista ja tämän säädöksen nostamista lainsäädännön tasolle. Lasten hoitajakohtaisen enimmäismäärän kasvattaminen, tilapäispoikkeamien salliminen ja kuntien erittäin tiukka talous sijaiskieltoineen ovat heikentäneet merkittävästi päivähoidon laatua ja turvallisuutta, todetaan KD:n eduskuntaryhmän jättämässä lausunnossa.

– Hallituksen tavoitteena on nostaa varhaiskasvatuksen laatua. Laadun parantamiseen parhain keino on pienentää hoitajan ja lasten lukumäärän suhdelukua. Liian suurissa ryhmissä ei pystytä laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, muistuttaa eduskuntaryhmän poliittinen sihteeri Marjo Loponen.

Päivähoidon henkilöstön kelpoisuusvaatimusten ja koulutustason nostaminen varhaiskasvatuslakiluonnoksen esittämällä tavalla ei saa Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän tukea. Lakiesitys sisältää suuria muutoksia päiväkotien henkilöstön nimikkeisiin ja henkilöstörakenteeseen.

Ehdotuksen mukaan yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien määrää henkilökunnan kokoonpanossa pyritään nostamaan, koska varhaiskasvatuksessa halutaan painottaa pedagogista osaamista.

Laadun parantamiseen parhain keino on pienentää hoitajan ja lasten lukumäärän suhdelukua. Liian suurissa ryhmissä ei pystytä laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, muistuttaa eduskuntaryhmän poliittinen sihteeri Marjo Loponen.

KD:n mielestä henkilöstömitoituksesta tulisi säätää erikseen alle kolmevuotiaiden ja yli kolmevuotiaiden ryhmissä. Esitetyssä lakiluonnoksessa tätä jaottelua ei tehdä.
– Alle kolmevuotiaiden lasten tarpeiden näkökulmasta on varsin perusteltua säilyttää nykyinen mitoitus. Sen sijaan yli kolmevuotiaiden ryhmässä ja erityisesti esiopetuksessa tarvitaan nykyistä vahvemmin yliopistotason lastentarhanopettajien pedagogista osaamista, KD:n lausunnossa todetaan.

– Sosionomien osaamista tarvitaan tänä päivänä erittäin kipeästi perheiden kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ja varhaisen tuen mahdollistamiseen, Loponen perustelee.

Mitoituksia muutettaessa on erityisen tärkeää pitkä siirtymäaika ja sosionomien joustava mahdollisuus omaa tutkintoaan täydentämällä saavuttaa lastentarhanopettajan pätevyys.

Esitysluonnos toteutuessaan vaikeuttaisi lastentarhanopettajien rekrytointia merkittävästi ainakin lyhyellä tähtäimellä. Tällä hetkellä lastentarhanopettajien vajaus on pelkästään Helsingin seurulla 600 henkilöä.

Kristillisdemokraattien mielestä esitykseen sisältyy monia hyviä ehdotuksia, kuten se, että lapsen hoitopäivän maksimipituus kirjataan lakiin, päivähoitoryhmien maksimikoosta säädetään ja varhaiskasvatuksen valvonta ja ohjaus tehostuvat.

Katsomuskasvatuksen rooli jää lakiluonnoksessa epämääräiseksi.
– Erityisenä pedagogisena kysymyksenä nostamme esille lapsen perusoikeuden uskoon ja sen ilmaisemiseen. Lapsen omaa uskoa tulee varhaiskasvatuksessa ennemminkin suojella kuin kyseenalaistaa, KD korostaa.

Ylös