”Vammaiset sivuutettu heitä koskevista päätöksistä”

5.4.2018 klo 17:39 Politiikka Samuli Rissanen

Eduskunnan lähetekeskustelussa on parhaillaan kansalaisaloite, jolla vastustetaan sitä, että vammaisten henkilöiden koko elämän mittaisia, välttämättömiä palveluja järjestetään hankintalain mukaisesti kilpailuttamalla.

Vammaisten oikeuksia koskeva Ei myytävänä -kansalaisaloite päätyi eduskunnan lähetekeskusteluun tänään.

Ensimmäisen puheenvuoron eduskunnan suuressa salissa piti kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus, joka on toiminut myös aloitteen suojelijana.

Tanuksen mukaan palveluiden kilpailuttaminen rikkoo Suomen ratifioimaa YK:n yleissopimusta vammaisten ihmisten oikeuksista.

Kansalaisaloitteella vaaditaankin, että vammaisten henkilöiden välttämätön apu ja tukipalvelut jäisivät kilpailuttamista säätelevän hankintalain ulkopuolelle.

Vammaisilla itsellään ei ole ollut kilpailutuksiin sanansijaa eikä sitä kautta oikeussuojaa.

Käytännössä vammaispalvelut ovat jääneet hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle useissa EU-maissa.

Tanuksen mukaan kilpailutukset kaventavat vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja heikentävät heidän elämänlaatuaan. Vammaisilla itsellään ei ole ollut kilpailutuksiin sanansijaa eikä sitä kautta oikeussuojaa.

– Heidät on laitettu sivuun itseään koskevasta päätöksenteosta, Tanus muistuttaa.

Sekä kansainvälisen että kansallisen vammaisliikkeen keskeinen tunnuslause on ”Ei mitään meille ilman meitä.”

Tanus huomauttaa, että syrjään joutuminen oman elämän ratkaisuista aiheuttaa voimattomuutta, ahdistusta ja kipua.

Hän muistuttaa, että kilpailutusten kautta vammaisten elämään ovat tulleet jatkuvat muutokset hoitosuhteissa, palveluissa ja asumisessakin.

Lisäkustannuksiakin syntyy, kun vammaisille henkilöille yleiset liitännäissairaudet, kuten diabetes ja epilepsia kuormittavat erikoissairaanhoitoa ja lisäävät laitoshoidon tarvetta.

Ei myytävänä -kansalaisaloite keräsi yhteensä 72 059 kannattajaa. Sen takana on yli 30 vammaisjärjestöä.

Ylös