Ulosotossa olevien määrä pysyi ennallaan, velan kokonaissumma kasvoi

8.4.2018 klo 11:20 Kotimaa KD Lehti

Tilastokeskuksen mukaan ulosottovelallisia oli viime vuoden lopussa yhteensä noin 246 000 ja heidän ulosottovelkansa oli yhteensä 4,5 miljardia euroa.

Ulosottovelallisten määrä pysyi viime vuonna edellisvuoden tasolla. Tilastokeskus kertoo, että ulosottovelan kokonaissumma oli kuitenkin kahdeksan prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen mukaan ulosottovelallisia oli vuoden 2017 lopussa yhteensä noin 246 000 ja heidän ulosottovelkansa oli yhteensä 4,5 miljardia euroa.

Perinnässä velallisilla oli vuoden lopussa lähes 1,8 miljoonaa asiaa.

Velallisista niin kutsuttuja luonnollisia henkilöitä eli yksittäisiä ihmisiä oli noin 93 prosenttia, loput olivat oikeushenkilöitä eli yrityksiä tai yhteisöjä.

Perinnässä velallisilla oli vuoden lopussa lähes 1,8 miljoonaa asiaa. Luonnollisilla henkilöillä velkaa oli keskimäärin 17 600 euroa ja oikeushenkilöillä 29 200 euroa.

Koko viime vuoden aikana ulosottovelallisia oli yhteensä 559 000. Heistä 313 000 velallisen ulosottoasioiden vireilläolo päättyi ennen vuoden loppua.

Lähde: STT

Luonnollinen henkilö ja oikeushenkilö?

Oikeussubjekteja ovat luonnolliset henkilöt eli ihmiset sekä oikeushenkilöt, joita ovat erilaiset yritykset, yhteisöt ja julkisoikeudelliset tahot. (Lähde Wikipedia)

 

Ylös