Helsingin kaupunginvaltuutettu Mika Ebeling: ”Keskustan ja Kokoomuksen maakuntamalli- ja vallinnanvapausdiili tulee purkaa”

9.4.2018 klo 14:39 Politiikka Samuli Rissanen

– Hallitusohjelman lähtökohta uudistuksen toteuttamisesta vaiheittain oli hyvä. Ensin on saatava palvelut toimimaan uudessa mallissa, Helsingin kaupunginvaltuutettu Mika Ebeling sanoo.

Reilu enemmistö Helsingin kaupunginvaltuutetuista lähetti viime viikolla eduskunnalle viestin, että se vastustaa hallituksen esitystä sote- ja maakuntauudistukseksi.

Valtuutettujen mukaan uudistuksesta on Helsingille lähinnä haittaa ja se heikentäisi maan tärkeimmän alueen kilpailukykyä suhteessa kansainvälisiin kilpailijoihin ja vaikuttaa siten koko Suomen kehitykseen.

Uudistusta vastaan äänestäneiden 83 helsinkiläisvaltuutetun joukossa on myös kristillisdemokraattien pitkäaikainen valtuutettu Mika Ebeling, joka näkee uudistuksen keskeisenä ongelmana sen, ettei se hillitse kustannusten kasvua toivotusti.

Valtuuston antaman lausunnon mukaan uudistus heikentää myös Helsingin verotulokertymän kasvua ja investointikykyä sekä lisää kaupungin riippuvaisuutta valtionrahoituksesta.

– Kun suurin osa kuntien tuloista poistuisi, mutta lainakanta säilyisi, niin kuntatalouteen tulisi merkittävää epävarmuutta

– Kun suurin osa kuntien tuloista poistuisi, mutta lainakanta säilyisi, niin kuntatalouteen tulisi merkittävää epävarmuutta, Ebeling sanoo.

Valtuuston mukaan järjestämisen ja tuottamisen erottaminen hajottaa palvelut ja aiheuttaa palveluja tarvitseville haasteita.

– Uudistus loisi myös uuden rajapinnan neuvolatoiminnan ja varhaiskasvatuksen sekä koulujen ja kouluterveydenhuollon väliin, Ebeling arvioi.

Myös kiireinen aikataulu on uhka palvelujen toiminnalle. Ebelingin mielestä hallitusohjelman lähtökohta uudistuksen toteuttamisesta vaiheittain oli hyvä ja siihen pitäisikin palata. Ensin on saatava palvelut toimimaan uudessa mallissa.

– Keskustan ja Kokoomuksen maakuntamalli- ja vallinnanvapausdiili tulee purkaa. Ensisijaisena tavoitteena on oltava hyvä sote-uudistus, ei puolueiden kylkiäistavoitteet.

Lisäksi valtuusto kiinnitti lausunnossaan huomiota muun muassa lainsäädännön riskeihin, maakuntien perustamiseen ja niiden tehtäviin, pelastustoimen järjestämiseen, taloudellisiin vaikutuksiin sekä kasvupalveluiden järjestämiseen.

Ebeling arvioi, että esimerkiksi pelatustoimen siirtäminen maakunnalle heikentäisi oletettavasti sen toimintaa Helsingissä.

– Myös työllistämisvelvoitteen siirtäminen maakunnille vaikuttaa epätarkoituksenmukaiselta, hän sanoo.

Ylös