Kansanedustajat vetosivat: Lasten ja nuorten sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kehittymiselle kasvurauha

9.4.2018 klo 17:31 Politiikka Merja Eräpolku

Ajatus sukupuolen moninaisuudesta on herättänyt laajaa huolta ja hämmennystä peruskoulussa.

Opetushallituksen vahvistama perusopetuksen opetussuunnitelma toteaa, että perusopetus lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta.

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen tapasi viime viikolla joukon kansanedustajia aiheen tiimoilta. Tapaamispyynnön esittäneet kansanedustajat vetosivat pääjohtajaan, jotta lasten ja nuorten sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kehittymiselle olisi kasvurauha.

– Viime hallituskaudella laadittiin luonnosta Tasa-arvolain muutoksesta ’monien sukupuolten tasa-arvoksi’. Tämä torjuttiin. Laissa on yhä kaksi sukupuolta ja nyt Opetushallituksen valtakunnallinen opetussuunnitelma lähtee ajatuksesta, joka on ristiriitainen lainsäädännön kanssa. Miten näin voi olla, ihmetteli keskustelua vetänyt entinen sisäministeri Päivi Räsänen.

Sukupuolen moninaisuus on lainsäädännössä määrittelemätön käsite, jota on alettu tulkita niin, että muunsukupuolisuus tuodaan kahden biologisen sukupuolen rinnalle.

Räsäsen mukaan käsitteet sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat selkeitä ja laissa kirjoitettuja ilmaisuja. 2015 voimaan tullut tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Pääjohtaja Heinonen yhtyi ajatukseen siitä, etteivät opetussuunnitelman perusteet kansallisena normina voi olla ristiriidassa lainsäädännön kanssa.

– Opetussuunnitelman perusteissa on erilaisia osia: varsinaista, velvoittavaa normiosaa ja sitä tukevaa ja avaavaa oheistusta. Normatiivisista kasvatuksellisista tavoitteista eikä oppiainetavoitteista ei löydy tätä termiä sukupuolen moninaisuus, Heinonen korosti.

– Opetushallituksen tehtävä ei ole määritellä sukupuolten lukumäärää.

Keskustelussa pohdittiin, että sukupuolen moninaisuutta selkeästi oikeampi käsite on sukupuoli-identiteetin moninaisuus. Kansanedustajat vetosivat niin valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden kuin tasa-arvotyöoppaankin päivittämisen puolesta.

Heinosen mukaan opetus lähtee yksilöllisyydestä: jokainen on yksilö. Uusissa opetussuunnitelmissa on lähdetty pois sukupuolineutraalista suhtautumisesta sukupuolitietoiseen suhtautumiseen.

– On pohdittu, onko sukupuolineutraali lähestymistapa taustasyynä sille, että oppimiserot tyttöjen ja poikien välillä ovat kasvaneet. Se, että tytöt ja pojat voivat olla oppijoina erilaisia huomioidaan tulevaisuudessa paremmin, Heinonen totesi.

Opetushallituksen tehtävä ei ole määritellä sukupuolten lukumäärää, totesi Olli-Pekka Heinonen.

Kansanedustajat kertoivat esimerkkejä ongelmallisista tilanteista, joissa niin sanottua gender-ideologiaa on tuotu kouluihin. Kerrottiin muun muassa peruskoulun alaluokille esitetyistä transsukupuolisuudesta kertovista filmeistä, sterilisaatiovaatimuksen kumoamiseksi järjestetystä kirjoituskilpailusta ja Setan vierailuista kouluilla.

Sari Essayah muistutti, että lähtökohtana on oltava sekä YK:n että Euroopan ihmisoikeussopimusten näkemys siitä, että vanhemmilla on oikeus antaa vakaumuksensa mukaista kasvatusta.

– Vanhemmilla tulee olla mahdollisuus arvioida opetussuunnitelmasta poikkeavia ideologisia vierailuja ja opetussisältöjä sekä lastensa osallistumista niihin.

Sari Tanuksen mukaan sukupuolipoliklinikoiden lähetemäärät ja hakeutumiset sukupuolenvaihdosleikkauksiin ovat moninkertaistuneet nopeasti. Samanaikaisesti myös nuorisopsykiatristen poliklinikoiden lähetemäärät ovat voimakkaasti nousseet.

Tanus muistutti, että monet asiat vaikuttavat sukupuoli-identiteettiin, sen syntymiseen ja kehittymiseen.

Monet vanhemmat ovat huolissaan lapsistaan ja siitä, saavatko heidän lapsensa kasvaa rauhassa. On oltava tilaa kasvaa ja kehittyä rauhassa ja löytää identiteettinsä ajan kanssa, muistutti Sari Tanus.

– Mediassa toistuvasti puhutaan siitä, mikä vaikuttaa sukupuoleen, vaikka tarkoitetaan ja pitäisi puhua, mikä vaikuttaa sukupuoli-identiteettiin. Hämmennys valtaa alaa.

– Sukupuoli ei ole tunne. Kuitenkin kehityksen myötä viestitään, että jokainen itse voisi määritellä ja paikoin ympäristö odottaa, että nuori itse määrittelisi, mitä sukupuolta hän on. Itse näen, että tämän nopean kehityksen takana on gender-ideologia, jota on tuotu vahvasti esiin sekä mediassa että nyt myös kouluihin.

–  Transideologian tuomiseksi nuorille on jossain tehty myös hämmentäviä rooliharjoitteita, joissa nuorten pitäisi eläytyä sukupuoli- tai seksuaali-identiteetiltään erilaisten saappaisiin. Monet vanhemmat ovat huolissaan lapsistaan ja siitä, saavatko heidän lapsensa kasvaa rauhassa. On oltava tilaa kasvaa ja kehittyä rauhassa ja löytää identiteettinsä ajan kanssa. Ihmisen aivot kehittyvät aina 25-vuotiaaksi asti, muistutti Tanus.

Parisen vuotta sitten Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaan sisällöstä kantelun tehnyt Antero Laukkanen ihmetteli, miksei haluta antaa tilaa lapsen omalle seksuaaliselle kehitykselle.

– Opas tekee opettajista seksuaalivalistajia, joiden tehtävä tunnistaa lapsen seksuaalinen suuntautuminen.

– Lapsi ei voi kuulua sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön, koska identiteetin kasvu on vasta kesken. Mikäli opettaja ilmaisee, että epäilee lapsen seksuaalista kehitystä, tämä on häirintää, Laukkanen totesi.

Ylös