Ulkomaalaistaustaisten toinen sukupolvi suuntaa nyt lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen

18.4.2018 klo 11:38 Kotimaa KD Lehti

Maahanmuuttoa Suomeen ja Helsinkiin on ollut niin kauan, että osa maahanmuuttajien lapsista alkaa olla nuoria aikuisia ja toisen asteen koulutuksessa.

Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten eli ns. toisen sukupolven määrä on edelleen pieni, mutta heidän pärjäämistään koulutusjärjestelmässä voidaan jo hieman vertailla suomalaistaustaisiin nuoriin.

Helsinkiläisistä 9 100 peruskouluikäisestä ulkomaalaistaustaustaisesta 58 prosenttia oli syntynyt itse Suomessa vuoden 2017 alussa. Toisen asteen koulutusikäisistä eli 16−18-vuotiaista oli ulkomaalaistaustaisia 2 800 ja heistä Suomessa syntyneiden osuus oli 47 prosenttia.

Ulkomaalaistaustaisiksi katsotaan heidät, joiden molemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Tiedot käyvät ilmi Ulkomaalaistaustaiset Helsingissä -verkkosivustolta.

Ulkomaalaistaustaisten toinen sukupolvi suuntaa lukioon

Helsinkiläisistä ulkomailla syntyneistä 16−18-vuotiaista ulkomaalaistaustaisista 59 prosenttia oli toisen asteen koulutuksessa vuoden 2015 syksyllä.

Suomessa syntyneistä ulkomaalaistaustaisista toiseen asteen koulutuksessa oli jo 77 prosenttia. Ulkomaalaistaustaisten toisenkin sukupolven koulutukseen osallistuminen jää edelleen jälkeen kaikista helsinkiläisistä 16−18-vuotiaista, joista samana vuonna oli koulutuksessa 88 prosenttia.

Lähes sama osuus ensimmäisen ja toisen sukupolven nuorista siirtyy ammatilliseen koulutukseen peruskoulun jälkeen, mutta lukioon siirtyminen on selvästi yleisempää Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten keskuudessa.

Helsingin lukioissa oli kaikkiaan 2 010 ja ammatillisessa koulutuksessa 6 024 ulkomaalaistaustaista opiskelijaa vuoden 2015 syksyllä. Lukiolaiset ja ammatillisen opiskelijat eroavat paljonkin maahanmuuton sukupolven mukaan.

Suomessa syntyneiden osuus ulkomaalaistaustaisista lukiolaisista oli lähes puolet, mutta ammatillisen opiskelijoista vain 13 prosenttia. Toisen sukupolven edustajien määrä kasvaa tällä hetkellä nopeasti sekä lukiossa että ammatillisessa koulutuksessa.

Kaikista 25−64-vuotiaista Suomessa syntyneistä ulkomaalaistaustaisista helsinkiläisistä 76 prosentilla oli perusasteen jälkeinen tutkinto vuoden 2016 lopussa, kun vastaavan ikäisillä suomalaistaustaisilla tutkinto oli 89 prosentilla.

Ulkomaalaistaustaisten toisen sukupolven edustajien määrä on vielä hyvin pieni vanhemmissa ikäluokissa.

Ulkomaalaistaustaisten toiseen sukupolveen kuuluvista 20–24-vuotiaista vain 62 prosenttia oli suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon vuoden 2016 lopussa, kun suomalaistaustaisilla vastaavan ikäisillä tutkinto oli 87 prosentilla.

Ylös