Pitkäaikaissairaudet kiristävät sairastajan taloutta: Joka kymmenes jättää lääkärin suositteleman lääkkeen hankkimatta sen hinnan vuoksi

18.4.2018 klo 10:36 Politiikka Samuli Rissanen

Yli kolmannes pitkäaikaissairaista kokee sairaudestaan syntyvät kustannukset melko suuriksi tai suureksi taloudelliseksi rasitteeksi, kertoo kansalaisjärjestöjen teettämä tutkimus. Joka kymmenes pitkäaikaissairas on jättänyt lääkkeen hankkimatta sen hinnan vuoksi.

Allergia, Iho- ja Astmaliitto, Crohn ja Colitis ry, Psoriasisliitto ja Reumaliitto selvitti yhdessä pitkäaikaissairaiden kokemuksia sairastamisen kustannuksista.

36 prosenttia tutkimuksen vastaajista kokee pitkäaikaissairaudestaan koituvat kustannukset melko tai erittäin suureksi taloudelliseksi rasitteeksi.

Asia ei koske vain kaikkein pienituloisimpia. Myös suhteellisen suuri osa keskituloisista kokee sairastamisen vaikuttavan talouteensa huomattavasti.

Suurin taloudellinen rasite ovat lääkekustannukset. Moni sairastunut on joutunut pyytämään toista, halvempaa lääkettä, siirtämään lääkkeen hankkimista tai tinkimään muista välttämättömistä menoista kuten ruoasta.

Peräti neljännes tutkimukseen vastanneista on joutunut tinkimään ruoasta tai muista välttämättömistä menoista voidakseen ostaa lääkkeensä.

Joka kymmenes vastaaja puolestaan ilmoittaa jättäneensä lääkärin suositteleman lääkkeen hankkimatta kokonaan sen hinnan vuoksi.

– On käsittämätöntä, että lähes joka neljäs vastaaja on joutunut tinkimään ruoasta tai muista välttämättömistä menoista hankkiakseen tarvitsemansa lääkkeen

– On käsittämätöntä, että lähes joka neljäs vastaaja on joutunut tinkimään ruoasta tai muista välttämättömistä menoista hankkiakseen tarvitsemansa lääkkeen. Suomessa 1,9 miljoonalla työikäisellä on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma.

– Tulokset antavat viitteitä siitä, että isolle osalle heistä lääkekustannukset ovat todellinen ongelma, Allergia, Iho- ja Astmaliitto, Crohn ja Colitis ry, Psoriasisliitto ja Reumaliitto toteavat yhteisessä tiedotteessaan.

Yhtenä ratkaisuna tutkimuksen teettäneet liitot ehdottavat lääkkeiden vuosittaisen omavastuuosuuden jaksottamista neljään osaan. Nyt paljon kalliita lääkkeitä käyttävät voivat joutua maksamaan suuren omavastuusumman lyhyen ajan sisällä.

Toinen yhdistysten ehdotus on luoda yhtenäinen maksukatto, joka rajoittaisi sisälleen niin lääkkeiden, matkojen kuin asiakasmaksujenkin kustannukset.

Allergia-, Iho ja Astmaliiton, Crohn ja Colitis -yhdistyksen, Psoriasisliiton ja Suomen Reumaliiton keväällä 2018 teettämään tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1 900 kyseisten liittojen jäsentä.

Ylös