”Emme voi jättää vanhusta turvapuhelimien tai ateria-automaattien varaan”

26.4.2018 klo 12:16 Politiikka Merja Eräpolku

– Jokaisella tulee olla oikeus turvalliseen vanhuuteen. Emme voi jättää vanhusta turvapuhelimien tai ateria-automaattien varaan. Ihminen tarvitsee aina myös toista ihmistä ja läheisyyden tuomaa turvaa, totesi KD:n puheenjohtaja Sari Essayah 25. huhtikuuta järjestetyssä kansalaisinfotilaisuudessa eduskunnan Pikkuparlamentissa.

Essayah’n vetämässä tilaisuudessa vanhusasiainvaltuutetun viran tarpeellisuudesta ja vanhustenhuollon tilanteesta alustivat geriatrian emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä ja KD:n 1. varapuheenjohtaja, lääketieteen ja kirurgian tohtori Tiina Tuomela. Tilaisuus keräsi kuutisenkymmentä kuulijaa.

Essayah’n mielestä tarvitaan etsivän vanhustyön toimintamallia, missä kenellä tahansa olisi mahdollista tehdä vanhustensuojeluilmoitus, joka velvoittaisi viranomaiset reagoimaan vanhuksen avun tarpeeseen.

– On tärkeää, että vastuuta ikäihmisistä kannetaan esimerkiksi samassa taloyhtiössä elävien kesken, jotta heitteillejättöjä ei tapahdu.

Essayah esitteli tilaisuudessa KD:n näkemyksiä keskeisistä toimenpiteistä vanhustenhuollon kriisiytyvän tilanteen helpottamiksesi.

– Ikäihmisten kotiin tuotavien palvelujen määrää ja laatua ja kotihoidon henkilökuntaa on kyettävä lisäämään. Esitämme laajamittaisen ja joustavan asiakassetelijärjestelmän käyttöönottoa vanhuspalveluissa, jotta ikäihmiset voisivat nykyistä paremmin hankkia tarvitsemiaan palveluja. Omaishoidon tuki tulee sisällyttää henkilökohtaiseen budjettiin. Palveluasumista ja tehostettua palveluasumista on oltava tarjolla silloin, kun kotihoito ei enää riitä.

Tiina Tuomela korosti riittävän hoitajamitoituksen välttämättömyyttä laitoshoitoon ja palveluasumiseen. Hän esitti vanhusten hyvän hoivan toteutumiseksi kolmea takuuta, ulkoilu-, ruokailu- ja yhteisötakuuta.

Jokaisella tulee olla oikeus rauhalliseen ruokailutilanteeseen.

– Jokaisen vanhuksen tulisi päästä ulos vähintään kahdesti viikossa, rauhallisesti haukkaamaan happea.

– Tiedetään, että monet vanhukset ovat aliravittuja ja esimerkiksi ientulehdus vaikeuttaa syömistä. Jos vanhus ei ole ehtinyt eikä saanut apua syömiseen, saatetaan ruoka viedä pois, kun oletetaan, ettei ruoka maistu. Jokaisella tulee olla oikeus rauhalliseen ruokailutilanteeseen.

– On tärkeää, että voi olla kontaktissa paitsi muiden kanssa. Etenkin yli ikärajojen tapahtuva toiminta on tärkeää, Tuomela korosti.

Kristillisdemokraatit ovat mukana kansalaisaloitteessa valtakunnallisen, riippumattoman vanhusasiainvaltuutetun viran perustamiseksi Suomeen.

– Vanhusasiavaltuutetun tehtävä olisi lapsiasiavaltuutetun tavoin toimia itsenäisenä ja riippumattomana, valtakunnallisena vanhusten edunvalvojana, joka valvoo vanhusten oikeuksien toteutumista, seuraa vanhustenhoidon tilan kehittymistä sekä raportoi näistä suoraan eduskunnalle. Idea tähän on alun perin noussut Sirkka-Liisa Kivelältä, kertoi Essayah.

Hän kiitti Kivelää tämän laajasta työstä vanhustenhoidon kehittämiseksi ja muun muassa vanhuspalvelulain aikaansaamiseksi.

Tuomela korosti, ettei kyse ole puoluepoliittisesta aloitteesta, vaan sitä tukemassa ja edistämässä on useita järjestöjä, kuten Senioriliike.

– Vielä tarvitaan noin 47 000 allekirjoitusta ja siinä tarvitaan meitä kaikkia. Aloitteen voi allekirjoittaa verkkopankkitunnuksilla netissä tai palauttamalla allekirjoitetun kannatusilmoituksen KD Naiset ry:n toimistoon.

 

 

Ylös