Sosiaalibarometri 2018: Perustoimeentulon siirto Kelaan oli oikea ratkaisu

8.5.2018 klo 12:00 Politiikka KD Lehti

Vuoden 2017 alussa toteutettu perustoimeentulon siirto Kelaan oli oikea ratkaisu, arvioidaan ennakkotulosten mukaan Sosiaalibarometrissa 2018.

Sosiaalibarometrin vastaajien enemmistön mukaan uudistus on parantunut kansalaisten välistä yhdenvertaisuutta ja madaltanut kynnystä hakea toimeentulotukea. Vastaajat arvioivat myös, että perustoimeentulotukea saa nyt useampi siihen oikeutettu ja että asiakkaiden sähköiset palvelut ovat parantuneet.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry selvitti Sosiaalibarometrissa sosiaali- ja terveysjohtajien, sosiaalityöntekijöiden sekä Kelan johtajien ja toimihenkilöiden näkemyksiä perustoimeentulotuen Kela-siirrosta.

Kaikkien vastaajaryhmien enemmistö pitää viime vuoden alussa voimaanastunutta uudistusta oikeana ratkaisuna, mutta ratkaistavana on edelleen merkittäviä haasteita.

Vastaajien enemmistön mukaan uudistus on parantunut kansalaisten välistä yhdenvertaisuutta ja madaltanut kynnystä hakea toimeentulotukea.

Vastaajat arvioivat myös, että perustoimeentulotukea saa nyt useampi siihen oikeutettu ja että asiakkaiden sähköiset palvelut ovat parantuneet.

Parannuksista huolimatta Kela-siirto ei ole vielä valmis

Parannuksista huolimatta Kela-siirto ei ole vielä valms. Sosiaali- ja terveysjohtajien ja sosiaalityöntekijöiden enemmistö (57—69 %) arvioi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanteen heikentyneen Kela-siirron myötä.

Avovastausten mukaan kaikilla heikompiosaisilla ei ole pääsyä sähköisiin palveluihin.

Kelan toimihenkilöistä, sosiaali- ja terveysjohtajista sekä sosiaalityöntekijöistä yli 60 prosenttia arvioi, että sosiaalityön tarpeessa olevat jäävät aiempaa useammin ilman sosiaalityön tukea. Vastaajien enemmistö katsoo, että sosiaalityön osaaminen ei ole Kelassa tällä hetkellä riittävää.

– Uudistuksessa luotiin tasavertainen ja yhdenmukainen malli kaikille asiakkaille. Kunnissa vapautettiin näin resursseja varsinaiseen sosiaalityöhön. Haluamme kehittää Kelan ja kuntien yhteistyötä niin, että voimme huomioida asiakkaiden yksilölliset tarpeet paremmin jo Kelassa, arvioi Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

 

 

Ylös