”Työttömyys vie nuorilta uskon tulevaisuuteen ja vaikeuttaa perheen perustamista”

8.5.2018 klo 15:13 Politiikka Samuli Rissanen

Antero Laukkanen muistutti hallitusta ja muita oppositiopuolueita siitä, että nuorten työllistymisen parantamiseksi tarvitaan laaja keinovalikoima. Työttömyys nakertaa uskoa tulevaisuuteen ja vaikeuttaa perheen perustamista. Syntyvyys on jo nyt ennätysalhaista.

Työllisyyden positiivisesta käänteestä huolimatta Suomessa on edelleen yli 50 000 alle 30-vuotiasta työtöntä.

– Se on merkittävä määrä, kun puhutaan parhaassa työiässä olevasta ikäryhmästä. Työttömyys vie nuorilta mahdollisuuden luoda itselleen tulevaisuus ja vaikeuttaa jopa perheen perustamista, Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen sanoo.

Myös määräaikaiset työsuhteet viivästyttävät lastenhankintaa, sillä pätkätyöt ovat yleisiä juuri perheenperustamisiässä olevilla 25–34-vuotiailla naisilla.

Laukkanen painotti ryhmäpuheenvuorossaan, ettei määräaikaisuuksia pitäisi lisätä vakituisten työsuhteiden kustannuksella ja näin lisätä esteitä perheenperustamissuunnitelmille. Ennätysalhaiseksi vajonnutta syntyvyyttä ei ole hänen mukaansa yksinkertaisesti enää varaa heikentää.

Työttömyys vie nuorilta mahdollisuuden luoda itselleen tulevaisuus ja vaikeuttaa jopa perheen perustamista.

Laukkanen arvioi, että tilanteen kohentamiseksi tarvitaan laaja keinovalikoima kuten joustavat työmarkkinat, jossa yritykset uskaltavat investoida ja palkata uutta henkilöstöä ja jotka edistävät  erityisesti ensimmäisen työpaikan saamista ja tätä kautta työelämään kiinni pääsemien.

Työmarkkinatoimien lisäksi Laukkanen peräänkuulutti muita toimenpiteitä nuorten työllisyyden parantamiseksi. Yhtenä esimerkkinä Laukkanen nosti esiin oppisopimusjärjestelmän.

– Pidämme oppisopimusjärjestelmää yhtenä tärkeänä osana nuorten työllisyyden parantamisessa. Oppisopimusjärjestelmän kehittämistä on jatkettava ja on kiireisesti tuotava malli, joka turvaa myös työn saamisen oppisopimuskoulutuksen jälkeen.

Kristillisdemokraatit eivät lähteneet pääoppositiopuolue Sdp:n tehtailemaan nuorten työehtoja koskevaan välikysymykseen, koska nuorten työehtoja koskevista kehysriihen päätöksistä ei ole olemassa mitään konkreettisia esityksiä, joita arvioida.

Hallituksen suunnittelemiin uudistuksiin tosin sisältyy kristillisdemokraattien mielestä riskejä perusteettomista heikennyksistä.

Laukkanen pitää mahdollisena sitäkin, ettei suunnitelmia voida edes perustuslaillisista syistä toteuttaa.

Kristillisdemokraatit peräänkuuluttaa, että työelämän uudistamisessa pyritään nimenomaan edistämään työllisyyttä, ei kiertämään työsuhdeturvaa.

– Lainsäädännöllä ei pidä luoda jakautuneita työmarkkinoita, joissa pätevät erilaiset säännöt ja joilla asetetaan tietty ikäryhmä eriarvoiseen ja heikompaan asemaan, Laukkanen tiivisti.

Oppositiopuolue Sdp:n lisäksi perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto ovat mukana välikysymyksessä.

Opposition hampaisiin joutui erityisesti hallituksen suunnitelma helpottaa alle 20 hengen yritysten mahdollisuutta irtisanoa työntekijöitä. Erityisesti Sdp syytti hallitusta työn leikkaamisesta ja nuorten passittamisesta työmarkkinoilla ikuiselle koeajalle.

Hallitus puolustautui vetoamalla, että talous on kasvanut ja työllisyys parantunut selvästi ja tilanne on aivan toisenlainen kuin edellisen hallituksen jäljiltä. Pääoppositiopuolue Sdp:ta hallitus arvosteli siitäkin, että kitukasvuisen talouden vanavedessä työllisyys heikkeni viime kaudella, vaikka Sdp:llä oli työministerin salkku.

Opposition välikysymyksestä äänestetään huomenna eduskunnan täysistunnossa.

 

Ylös