Toistakymmentätuhatta syöpää vältettäisiin, jos alkoholin käyttö loppuisi kokonaan

11.5.2018 klo 08:32 Politiikka KD Lehti

Suomessa vältettäisiin lähes 13 000 syöpää seuraavan 30 vuoden aikana, jos suomalaiset lopettaisivat kokonaan alkoholinkäytön.

Pohjoismaiset tutkijat laskivat syöpien vähenemistä erilaisin alkoholinkulutuksen vähentämisen ja lopettamisen skenaarioin.

Suurin vältettävien syöpien määrä löytyi Suomessa rintasyövästä ja suun ja nielun syövistä. Rintasyöpiä alkoholin täydellinen välttäminen vähentäisi 30 vuodessa 4964 ja suun ja nielun syöpiä 3237 tapausta. Prosentuaalisesti eniten estettäisiin ruokatorven syöpiä, 23 prosenttia.

Alkoholinkulutuksen lopettamisen tai vähentämisen vaikutuksia tutkittiin myös suolisto-, maksa-, kurkunpään ja ruokatorven syövissä.

Jos kaikki Pohjoismaat olisivat sulkeneet hanat 2016, seuraavan 30 vuoden aikana vältettäisiin kaikkiaan noin 83 000 syöpää.

Jos kaikki Pohjoismaat olisivat sulkeneet hanat 2016, seuraavan 30 vuoden aikana vältettäisiin kaikkiaan noin 83 000 syöpää. Alkoholinkulutuksen jatkuessa nykyisenlaisena sitä vastoin Pohjoismaissa ennustetaan todettavan noin 1,5 miljoonaa kyseisteen kuuden syövän tapausta 2016-2045.

– Alkoholi on merkittävä ja ehkäistävissä oleva syövän aiheuttaja. Vaikka alkoholin käyttö aiheuttaa kaiken kaikkiaan vähemmän syöpiä kuin tupakointi tai lihavuus, useissa yksittäisissä syöpätaudeissa hyvin suuri osa syövistä olisi estettävissä alkoholin käytöstä luopumalla, toteaa Suomea tutkimusryhmässä edustanut professori Eero Pukkala Suomen Syöpärekisteristä.

–Suurin vaikutus alkoholiperäisten syöpien vähentämisessä saadaan tutkimuksemme mukaan vähentämällä kohtuukäyttäjien kulutusta, sillä tämä väestöjoukko on suurkuluttajia isompi.

Syöpään sairastumiseen vaikuttavat sattuma, elintavat ja perimä. Näistä väestötasolla voidaan vaikuttaa vain elintapoihin. Tässä keskeistä on kulttuurinen ja poliittinen alkoholikulttuuri; miten helposti saatavaa alkoholi on, miten tyrkyttävää siihen liittyvä toiminta on ja minkä hintaista se on.

Koska viikoittaisilla alkoholimäärillä on selkeä yhteys syöpäriskin suuruuteen, esimerkiksi keskioluen ja nelosoluen ero on jo vaikuttava. Tuoreen alkoholilainsäädännön vaikutuksista alkoholin kulutukseen saadaan tietoa vuoden lopussa.

Tupakanpolton vaikutus samojen tutkijoiden aiemmassa tutkimuksessa oli 75 000 vältettyä syöpää Suomessa 30 vuodessa, jos tupakointi loppuisi kokonaan.

Tutkimus tehtiin Prevent-makrosimulaatiomallilla. Siinä olivat mukana Islanti, Ruotsi, Norja, Suomi ja Tanska. Sen tilaaja oli Nordic Cancer Union.

Ylös