”Kansalaisten saatava tietää, mihin tarkoitukseen ja kenelle paikkatietoja luovutetaan”

23.5.2018 klo 15:30 Politiikka Samuli Rissanen

– Kansalaisilla on oikeus tietää, mihin kaikkeen heihin liittyvää paikkatietoa käytetään ja mille tahoille tietoja luovutetaan, kansanedustaja Peter Östman sanoo.

Eduskunta keskusteli tänään hallituksen paikkatietopolitiikasta, jonka tavoitteena on kehittää Suomea ”paikkatietoja parhaiten hyödyntäväksi yhteiskunnaksi”.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että osana paikkatietopolitiikkaa otetaan
huomioon myös paikkatietojen väärinkäytön ja riskien mahdollisuudet.

– Haluamme, että Suomi on tulevaisuudessa maailman tietoturvallisin ja yksityisyyden suojaa parhaiten suojaava yhteiskunta

– Haluamme, että Suomi on tulevaisuudessa maailman tietoturvallisin ja yksityisyyden suojaa parhaiten suojaava yhteiskunta, kansanedustaja Peter Östman sanoo.

Hän muistutti viimeaikaisista uutisista, joiden mukaan Washingtonista oli löytynyt salakuuntelulaitteita, jotka jäljittelevät matkapuhelimien tukiasemia, mutta ovat joita voidaan käyttää rikollisiin tarkoituksiin.

Östman peräänkuluttikin varautumista tällaisiin uhkiin.

Paikkatiedon kattavammalla hyödyntämisellä voidaan kristillisdemokraattien mukaan tukea yhteiskunnan toimintoja, yhteistyötä ja palveluja sekä optimoida luonnonvarojen käyttöä.

Esimerkiksi poliisi ja viimeksi hätäkeskukset saivat paikkatiedot käyttöönsä 2015.

Myös hallituksen selonteossa painotetaan tarkkojen ja valtakunnallisesti yhdenmukaisten osoitetietojärjestelmien luomista. Östman pitää tavoitetta tärkeänä.

– Se helpottaa varsinkin poliisin ja pelastusviranomaisten työtä erityisesti haja-asutusalueilla.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena selonteossa on viranomaisten keräämien ja hallinnoimien paikkatietojen tarjoaminen yksityisille yrityksille.

– Tämä parantaa yritysten mahdollisuuksia tarjota uusia palveluita. Samalla tulee kuitenkin huomioida paikkatietojen luovutukseen liittyvät tietosuoja- ja yksityisyydensuojakysymykset.

Paikkatietojärjestelmät ovat globaaleja järjestelmiä. Siksi konflikti yhdessä osassa maailmaa saattaa vaikuttaa satelliittipaikannuksen toimivuuteen myös Suomessa.

Kristillisdemokraatit muistuttavat, ettei mikään elintärkeä yhteiskunnan järjestelmä tai elinkeinoelämän alue, kuten logistiikka, ravinnontuotanto tai terveydenhuolto saa olla riippuvainen reaaliaikaisen kartta- tai sijaintitiedon saatavuudesta.

 

Ylös