Syntyneiden määrä laskenut jo seitsemän vuotta peräkkäin-Päivi Räsäsen mukaan nuorille on kerrottava rehellisesti iän vaikutuksesta hedelmällisyyteen

29.5.2018 klo 17:27 Politiikka Samuli Rissanen

Syntyvyys on ennätysalhaista ja lapsia saadaan entistä myöhemmällä iällä. 20−29 -vuotiaista miehistä 87 prosenttia on tällä hetkellä lapsettomia. Korkea luku viittaa siihen, että erityisesti miehet ovat syrjäytyneet perheellistymisestä.

Suomessa syntyneiden vauvojen määrä on laskenut jo seitsemän peräkkäistä vuotta. Vuosi 2017 oli jo toinen vuosi peräkkäin, jolloin kuolleisuus oli suurempi kuin syntyvyys. Vauvoja syntyi edellisen kerran nykyistä vähemmän nälkävuonna 1868.

Kysymys on pitkän ajan trendistä: Vuodesta 1969 lähtien syntyvyys on ollut alle väestön uusiutumistason, joka on 2,1 lasta naista kohden.

Tärkein tekijä syntyvyyden vähenemisessä on se, että vanhemmaksi tullaan yhä iäkkäämpänä.

Kristiillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen haluaa kiinnittää aiheeseen huomiota tuoreessa kirjallisessa kysymyksessään. Hän kysyy, pyrkiikö hallitus korjaamaan nuorten lisääntymisterveydessä olevia tiedonpuutteita ja kuinka hallitus edistää syntyvyyden nousua Suomessa.

Korkeakouluopiskelijoille tehdyssä tutkimuksessa yli puolet miehistä ja kolmasosa naisista luuli hedelmällisyyden heikkenemisen alkavan yli 45-vuoden iässä.

Räsänen toivoo, että lisääntymisterveyttä opettaisiin kouluissa, joissa nuorille kerrottaisiin rehellisesti iän negatiiviisesta vaikutuksesta hedelmällisyyteen.

Nuorilla aikuisilla on aukkoja lisääntymisterveyttä koskevissa perustiedoissa. Esimerkiksi korkeakouluopiskelijoille tehdyssä tutkimuksessa yli puolet miehistä ja kolmasosa naisista luuli hedelmällisyyden heikkenemisen alkavan yli 45-vuoden iässä. Kuitenkin biologisesta näkökulmasta naiselle optimaalisin aika saada ensimmäinen lapsi on 20 ja 30 ikävuoden välillä.

– On tärkeää, että nuorille kerrotaan esimerkiksi koulun terveystiedon tunneilla rehellisesti iän negatiivisesta vaikutuksesta hedelmällisyyteen .

Ensimmäinen lapsi saadaan nykyisin keskimäärin 29 vuoden iässä, ja 35 vuotta täyttäneiden synnyttäjien osuus kasvaa jatkuvasti.

– Raskaustoiveiden siirtäminen myöhemmälle iälle lisää lapsettomuuden riskiä ja perhekoko saattaa jäädä toivottua pienemmäksi, jos naisen hedelmällinen vaihe loppuu kesken. Monella on myös liian luottavainen kuva hedelmöityshoitojen tehokkuudesta, Räsänen arvioi.

Väestöliiton mukaan 20−29 -vuotiaista miehistä melkein 87 prosenttia on tällä hetkellä lapsettomia. Korkea luku viittaa siihen, että erityisesti miehet ovat syrjäytyneet perheellistymisestä.

– Tarvitsemme lapsimyönteistä ilmapiiriä ja tutkittuun tietoon pohjautuvaa opetusta lisääntymisterveydestä, Päivi Räsänen sanoo.

Ylös