”Vaalikaudet 5-6-vuotisiksi, muuten sote jää toteuttamatta”

30.5.2018 klo 10:12 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus haluaa pidentää vaalikaudet viisi- tai kuusivuotisiksi. Tanuksen mukaan sote-uudistuksen kaltaisten prosessien läpivienti nykyisillä aikatauluilla ei onnistu.

Tanus muistuttaa, että esimerkiksi sote-uudistusta on yritetty aikaansaada useampien vaalikausien aikana siinä onnistumatta.Tanus edustaa kristillisdemokraatteja sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, joka on taistellut aikaa vastaan urakoidessaan asiantuntijakuulemisia maratonkokouksissaan.

– Liian kireä aikataulu aiheuttaa sen, että korjauskierroksiin ei ole aikaa ja asioita yritetään runnoa läpi, samalla tiedostaen lainvalmistelun puutteellisuus, Tanus kritisoi.

Hän toivoi, että uudistus olisi voitu toteuttaa, mutta lakiesityksissä on niin paljon ongelmia ja heikkouksia, ettei niitä voi sellaisenaan viedä eteenpäin. Lisäksi vahvat poliittiset tavoitteet haittaavat asioiden pragmaattista käsittelyä.

– Jo lähtötilanne oli vahvasti poliittisesti paalutettu, kun maakuntauudistus ja soten valinnanvapaus niputettiin yhteen ”sulle mulle” -periaatteella

– Jo lähtötilanne oli vahvasti poliittisesti paalutettu, kun maakuntauudistus ja soten valinnanvapaus niputettiin yhteen ”sulle mulle” -periaatteella, hän sanoo.

Tanus nostaa esille myös perustusvaliokunnan aseman. Perustuslailliset kysymykset tulisi hänen mukaansa saada käsittelyyn paljon nykyistä aikaisemmin, jotta asioiden käsittely muissa valiokunnissa olisi tuloksellisempaa. Nyt lainvalmistelu kompastuu kerta toisensa jälkeen perustuslaillisiin ongelmiin.

– On selvää, että lainsäädännön ennakkovalvonta on tärkeää, mutta se ei saa johtaa siihen, että lainsäätäminen ja uudistusten tekeminen Suomessa tulee mahdottomaksi, Tanus toteaa.

Tanus haluaa nostaa keskusteluun vaalikausien pidentämisen. Hän muistuttaa, että nykyjärjestelmässä eduskunnalla on kaksi ”rauhallista vuotta” saada uudistuksia aikaan.

– Kun eduskunnan ensimmäinen vuosi on lähinnä tavoitteiden asettelua ja työtapojen hakemista ja viimeiseen vuoteen työntyy  seuraaviin vaaleihin valmistautuminen, niin varsinaista tehokasta, rauhallista työaikaa on ainoastaan vaalikauden toinen ja kolmas vuosi.

– Vaalikausien pidentäminen viisi- tai kuusivuotisiksi antaisi hallitukselle enemmän aikaa toteuttaa vaikeitakin, aikaa vieviä uudistuksia, hän ehdottaa.

Tällä vaalikaudella rauhallisia työskentelyvuosiakin rikkoi kuntavaalit ja vaikka seuraaviin eduskuntavaaleihin on vielä lähes vuosi aikaa, puolueet ovat jo alkaneet pedata asetelmia niitä varten. Lisäksi suuret puoluekokoukset vaikuttavat eduskuntatyöskentelyyn.

Tanus muistuttaa niin ikään, että monissa maissa on käytössä pidemmät vaalikaudet kuin Suomessa.

– Vaalien järjestäminen olisi myös helpompaa, jos kaikki vaalit kulkisivat samalla viiden vuoden syklillä. Nyt eurovaalit ovat joka viides vuosi, eduskunta- ja kuntavaalit pidetään neljän vuoden välein ja presidentinvaalit joka kuudes vuosi.

Vaalikausien pidentämisellä ja vaalien yhdistämisellä saataisiin Tanuksen mukaan enemmän aikaa varsinaiselle eduskuntatyölle, lakien valmistelulle, politikoinnin sijaan.

 

Ylös