Rikkain kymmenesosa omistaa lähes puolet nettovarallisuudesta

5.6.2018 klo 14:05 Kotimaa KD Lehti

Varallisuuserot ovat kasvaneet Suomessa viime vuosina, ilmenee Tilastokeskuksen varallisuustutkimuksesta.

Varakkain kymmenesosa kotitalouksista omisti 46,8 prosenttia nettovarallisuudesta vuonna 2016. Vastaava osuus oli 45,5 prosenttia vuonna 2013.

Puolella kotitalouksista oli nettovarallisuutta yli 107 200 euroa

Kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli 107 200 euroa vuonna 2016. Neljäsosalla kotitalouksista nettovarallisuutta oli yli 260 900 euroa ja neljäsosalla alle 10 700 euroa. Varakkaimpia olivat 65–74 -vuotiaiden kotitaloudet.

Viisi vähävaraisinta kymmenystä eli puolet kotitalouksista omisti yhteensä 6,1 prosenttia nettovarallisuudesta vuonna 2016. Nettovarallisuus tarkoittaa varojen ja velkojen erotusta.

Velkaa oli kolmella kotitaloudella viidestä (58 %). Noin 18 prosentilla velkaantuneista kotitalouksista velan määrä oli yli kolminkertainen vuosituloihin nähden vuonna 2016. Kotitalouksia, joiden velkaantumisaste on yli 300 prosenttia, oli vielä 1990-luvun lopussa vain muutama prosentti velkaantuneista.

Jos suuria velkoja mitataan velkojen suhteella kokonaisvarallisuuteen ja asetetaan suurien velkojen raja-arvoksi 75 prosenttia, suurien velkojen osuus on pysynyt lähes ennallaan 1990-luvun lopulta alkaen.

Vuonna 2016 joka neljännellä velallisella kotitaloudella velan määrä ylitti 75 prosenttia kotitalouden varoista.

Ylös