Eläkebarometri: Kuusi kymmenestä suomalaisesta luottaa eläkejärjestelmään

6.6.2018 klo 11:31 Politiikka KD Lehti

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan eniten eläkejärjestelmään luottavat eläkeläiset. Heikoin luottamus on yrittäjillä. Kansalaisten eläkeosaaminen on parantunut.

Lähes kuusi kymmenestä suomalaisesta luottaa eläkejärjestelmään, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) eläkebarometri. Kyselytutkimus mittaa suomalaisten eläketurvaan ja eläkkeisiin liittyviä käsityksiä vuosittain.

Eläkejärjestelmään luottavat eniten 65 vuotta täyttäneet. Eläkeläisistä 82 prosenttia pitää eläkejärjestelmää täysin tai osittain luotettavana.

Neljäsosalla suomalaisista luottamusta löytyy vähän tai ei ollenkaan. Erityisesti yrittäjät suhtautuvat eläketurvaan kriittisesti.

Neljäsosalla suomalaisista luottamusta löytyy vähän tai ei ollenkaan. Erityisesti yrittäjät suhtautuvat eläketurvaan kriittisesti. Noin puolet yrittäjistä ei luota eläkejärjestelmään tai suhtautuu siihen jokseenkin epäillen.

Eläkebarometrin mukaan joka kymmenes suomalainen kokee tietävänsä eläketurvaan liittyviä asioita hyvin. Heidän lisäksi runsas neljännes suomalaisista kertoo tietotasonsa olevan melko hyvä.

Eläketurvaa hyvin tuntevien osuus on kohentunut viime vuodesta viisi prosenttiyksikköä. Samalla eläketurvaa huonosti tai melko huonosti tuntevien osuus on vähentynyt.

Valtaenemmistö suomalaisista uskoo tietävänsä eläkeasioista riittävästi omiin tarpeisiinsa nähden. Näin totesi 79 prosenttia kyselytutkimukseen osallistuneista. Kehitys on ollut positiivista myös tällä saralla. Eläketietoa on saanut riittävästi seitsemän prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuonna. Vain 19 prosenttia kokee, ettei tunne eläkeasioita tarpeeksi.

Eläkeläiset erottuvat tässäkin muusta joukosta. Heillä on omasta mielestään riittävästi eläkkeisiin liittyvää tietoutta.

ETK:n eläkebarometrin toteutti Kantar TNS Oy. Kysely tehtiin puhelinhaastatteluin toukokuussa 2018 ja siihen osallistui 1 004 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä.

Ylös